Державний розвиток підприємництва

При державному розвитку підприємництва, забезпечуються:

    1) Соціальні виплати населенню (зарплати, пільги, пенсії, допомоги, премії). 2) Інвестування в стратегічно важливі об’єкти. 3) Створення нових робочих місць. 4) Створення нових промислових об’єктів. 5) Інвестування в розвиток науки і техніки. 6) Виготовлення товарів державної монополії. 7) Спорудження очисних систем.

Завдання, які має вирішувати державне підприємництво в Україні

    1) Розвиток металургійної, паливної, енергетичної промисловості. 2) Прогнозування науково – технічного розвитку. 3) Охорона середовища життєдіяльності. 4) Створення та встановлення соціальної інфраструктури (медичне обслуговування, зв’язок, освіта, транспорт і т. д.). 5) Гарантії соціального захисту для малозабезпечених або недієздатних груп населення. 6) Розвиток фінансової системи.

Всі вищевикладені завдання повинні вирішуватися тільки шляхом задіяння апарату державного управління.

Організаційно – правові форми і види функціонування українського державного підприємництва

На території України, як і в усіх інших країнах, державне підприємництво України є невід’ємною складовою економіки країни. Але тут воно має свою специфіку, яка обумовлена ​​такими факторами:

    1) Економічна модель, яка регулює державне підприємництво в Україні, зберегла елементи від колишньої форми держави – Радянського Союзу, яка характеризувалася державним контролем у всіх сферах життєдіяльності. 2) Необхідність існування державного підприємництва для розвитку економіки країни. 3) Втручання органів керівного апарату в усі сфери економіки і стереотип про єдине правильне розуміння чиновників про ведення економічних відносин. 4) Сильний традиційний менталітет, який передбачає більший кредит довіри саме до державних органів, а не до комерційних.

Після припинення існування Радянського Союзу на території пострадянського простору, в тому числі і в Україні, масово почалася хвиля приватизації державних економічних підприємств і реєстрація нових юридичних осіб, які займаються підприємництвом, в результаті чого чисельність підприємств в Україні зросла в 10 разів. Це так само призвело до того, що в Україні почали з’являтися нові форми державного підприємництва.

Серед провідних сфер українського підприємництва виділимо такі:

    Сільське господарство; Торгові механізми; Промисловість; Будівництво.

Після хвилі приватизації сфера державного ведення втратила величезної кількості підприємств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Державний розвиток підприємництва