Витрати державного бюджету

Витрати – це все безповоротні платежі, незалежно від того чи є вони оплатним або безоплатними. Витрати державного бюджету це економічні відносини виникають у зв’язку з розподілом державних коштів і їх використання за галузевим, цільовим і територіальним призначенням. За допомогою витрат бюджету, держава забезпечує необхідну фінансову підтримку всіх державних програм, які проводяться урядом.

Витрати, як і доходи, діляться на поточні і капітальні. Капітальні витрати – це витрати, які виділяються урядом на різні інвестиційні програми. Крім цього, до цієї категорії входять витрати, спрямовані на кредитування юридичних осіб з державного бюджету. Поточні витрати – це витрати, що забезпечують функціонування органів державної влади, а також різні дотації і субсидії, що надаються державою для окремих галузей економіки.

Витрати державного бюджету призначені для наступних цілей:

    Соціальні. У цю категорію входять витрати на виплату соціальних допомог та пенсій, а також витрати на утримання підприємств і установ, що перебувають у державній власності. Цей вид витрат займає найбільшу частку в бюджеті країни. Військові. Ці витрати направлені на підвищення обороноздатності держави, фінансування і утримання армії. Економічні. Витрати з цієї категорії направляються на фінансування державних інвестиційних та економічних програм, накопичень державних резервів і виплату державного боргу. Зовнішньоекономічні. Витрати спрямовані на забезпечення і реалізацію міжнародних домовленостей і виплату внесків в міжнародні організації.

Зміст державного апарату. Витрати пов’язані з фінансуванням органів судової та законодавчої влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Витрати державного бюджету