Державне регулювання економіки: визначення

Визначення державного регулювання економіки і його принципи

Державне регулювання розвитку економічних процесів – це дії державних властей, які спрямовані на діяльність суб’єктів господарювання та кон’юнктуру ринку, головною метою яких є забезпечення оптимальних умов для функціонування ринкового механізму.

Результатом появи негативних сторін ринкової економіки є підвищення ролі державних органів у її розвитку. Оскільки основним завданням держави в економічній сфері вважають запобігання і пом’якшення негативних наслідків.

Покладаючись на все вищесказане, можна виділити основні функції держави в сфері економічного регулювання:

    Надання правової бази для функціонування приватного підприємництва; Захист конкуренції – держава дає якусь підтримку для розвитку конкуренції, так як монопольна діяльність завдає чималої шкоди суспільству; За допомогою ефективного оподаткування та видачі платежів (пенсій, допомог, компенсацій) держава здійснює перерозподіл отриманих доходів; Здійснює фінансову підтримку в сфері фундаментальної науки та охорони навколишнього середовища; Проводить моніторинг рівня зайнятості, цін та динаміки розвитку економічних процесів; Здійснення фінансової підтримки в сфері безпосереднього виробництва товарів і послуг соціального характеру.

Існує два основних напрямки державного впливу на економіку країни:

    За допомогою державного сектора; Вплив на діяльність приватного підприємництва з використанням різних економічних інструментів.

З огляду на умови ринкового господарювання, державне регулювання економіки представлено як система певних заходів, що мають законодавчий, виконавчий та контролюючий характер, який здійснюється компетентними державними органами і громадськими організаціями. Метою таких установ є стабілізація і пристосування економічної системи до умов, що змінюються.

Залежно від об’єктів державного регулювання виділяють три взаємопов’язаних частини:

    Ресурсне регулювання; Виробниче регулювання; Фінансове регулювання.

Залежно від ієрархії державного регулювання на рівні регіонів виділяють федеральне і регіональне спрямування.

Також, існують певні принципи державного регулювання, на основі яких здійснюється його загальна стратегія:

    Організація економіки повинна бути побудована на основі ринкових форм, тобто держава видає фінансову підтримку тільки тим галузям, які не пов’язані з приватним бізнесом (причиною цього є мала прибутковість); Державні форми підприємництва не повинні створювати конкуренцію приватному бізнесу, так як його основне завдання полягає в тому, щоб допомагати розвитку приватного підприємництва; Економічному зростанню і соціальної стабільності сприяє раціональна організація фінансової, кредитної та податкової політики держави; Контроль за загальногосподарськими кризами і міжнародними економічними відносинами здійснюється за допомогою посилення державного регулювання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державне регулювання економіки: визначення