Білки: характеристика та властивості

Які речовини називаються білками або протеїнами?

Білки, або протеїни, являють собою біологічні полімери, мономерами яких є амінокислоти.

Всі амінокислоти мають аміногрупу (-NH2) і карбоксильну групу (-СООН) і розрізняються будовою і властивостями радикалів. Амінокислоти пов’язані між собою пептидними зв’язками, тому білки називають ще поіипептидами.

Що таке первинна структура білка?

У молекулі білка амінокислоти пов’язані один з одним пептидним зв’язком між атомами вуглецю і азоту. Послідовність амінокислот в складі по – ліпептідной ланцюга є первинною структурою білка.

Як утворюються вторинна, третинна і четвертинна структури білка?

Вторинна структура білка формується при утворенні водневих зв’язків між – СО – і – NH – групами. При цьому поліпептидний ланцюг закручується в спіраль.

Спіраль може набувати конфігурацію глобули, так як між радикалами амінокислот в спіралі виникають різноманітні зв’язки. Глобула – третинна структура білка.

Якщо кілька глобул об’єднуються в єдиний комплекс, то виникає четвертичная структура. Наприклад, гемоглобін крові людини утворений чотирма глобулами.

Що таке денатурація білка?

Порушення природної структури білка називається денатурацією. Під дією ряду факторів (хімічних, радіоактивних, температурних та ін.) Може зруйнуватися четвертичная, третинна і вторинна структури білка. У разі, якщо дія фактора припиняється, білок може відновити свою структуру. Якщо ж дія фактора наростає, руйнується і первинна структура білка – поліпептидний ланцюг. Це вже незворотній процес – відновити структуру білок не може.

За якою ознакою білки діляться на прості і складні?

Прості білки складаються виключно з амінокислот. До складу складних білків можуть входити інші органічні речовини: вуглеводи (тоді вони називаються гликопротеинами), жири (ліпопротеїни), нуклеїнові кислоти (нуклеопротеїнами).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Білки: характеристика та властивості