Прості і складні білки – коротко

Білки можуть бути простими і складними. Прості білки складаються тільки з амінокислот, тоді як складні білки (ліпопротеїни, хромопротеїни, гли-копротеіни, нуклеопротеїнами та ін.) містять білкову та небілкової частини. Хромопротеїни містять забарвлену небілкову частину. До них відносяться гемоглобін, міо-Глобино, хлорофіл, цитохром-ми та ін. Небілкової частини ліпопротеїнів є ліпід, а гликопротеинов – вуглевод. Як ліпопро-теїни, так і глікопротеїни входять до складу клітинних мембран. Нуклеопротеїнами являють собою комплекси білків і нуклеїнових кислот (ДНК і РНК). Вони виконують найважливіші функції в процесах зберігання і передачі спадкової інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прості і складні білки – коротко