Склад і будова білків

До складу білків входять: вуглець, водень, азот, кисень; сірка. Частина білків утворює комплекси з іншими молекулами, що містять фосфор, залізо, цинк і мідь. Білки становлять 10-20% від сирої маси і 50-80% від сухої маси клітини. Білки – високомолекулярні органічні речовини, нерегулярні полімери, мономерами яких є залишки амінокислот. До складу більшості білків входять 20 різних амінокислот

Всі амінокислоти містять карбоксильну групу (-СООН), аміногрупу (- NH2) і радикал – R-група.

Залежно від кількості аміногруп і карбоксильних груп, що входять до складу амінокислот, розрізняють: нейтральні амінокислоти, що мають одну карбоксильну групу і одну аміногрупу; основні амінокислоти, що мають більше однієї аміногрупи; кислі амінокислоти, мають більше однієї карбоксильної групи.

Амінокислоти є амфотерними сполуками, так як в розчині вони можуть виступати як в ролі кислот, так і основ. У водних розчинах амінокислоти існують в різних іонних формах. Це залежить від рН розчину і від того, яка амінокислота: нейтральна, кисла або основна.

Залежно від того, чи можуть амінокислоти синтезуватися в організмі, розрізняють: замінні амінокислоти, синтезованих в організмі; незамінні амінокислоти – амінокислоти, які в організмі не синтезуються (лізин, Валін, лейцин, ізолейцин, треонін, фенілаланін, триптофан, тирозин, метіонін). Незамінні амінокислоти повинні надходити в організм разом з їжею.

Пептіди – органічні речовини, що складаються із залишків амінокислот, з’єднаних пептидним зв’язком. Освіта пептидів відбувається в результаті реакції полімеризації амінокислот, в ході якої виділяється молекула води. При взаємодії аміногрупи однієї амінокислоти з карбоксильною групою іншої, між ними виникає ковалентний азот-вуглецевий зв’язок, яку називають пептидного. На одному кінці молекули знаходиться вільна аміногрупа (його називають N-кінцем), а на іншому – вільна карбоксильная група (його називають С-кінцем). Залежно від амінокислотного складу білки бувають: повноцінними, якщо містять весь набір амінокислот, неповноцінними, якщо якісь амінокислоти в їх складі відсутні. Розрізняють прості білки (протеїни), що складаються тільки з амінокислот (фібрин, трипсин), і складні білки (протеїди), що містять крім амінокислот ще й небілкову групу. Вона може бути представлена іонами металів (Металопротеїни – гемоглобін), вуглеводами (глікопротеїди), ліпідами (ліпопротеїди), нуклеїновими кислотами (нуклеопротеїни).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Склад і будова білків