Характеристика РНК (будова молекул, класифікація, еколого-біологічна роль)

РНК (РНК) є продуктами реакції поліконденсації РНК-нуклеотидів.

РНК різноманітні, мають певну класифікацію, але володіють загальною для всіх РНК первинною структурою, що складається в тому, що всі вони є послідовністю залишків РНК-нуклеотидів в одинарному полінуклеотидному ланцюзі; ці залишки пов’язані один з одним залишком фосфорної кислоти через 3-5-й атоми вуглецю рибози різних нуклеозидів. До складу РНК входять залишки чотирьох видів РНК-нуклеотидів:

    Аденілового; Гуанілового; Цитозидового; Урацилового(останній нуклеотид аналогічний тіміділовим для ДНК).

За будовою і виконуваними функціями розрізняють три типи РНК:

    Інформаційна або іРНК; Транспортні або тРНК; Рибосомальні або рРНК.
Коротко охарактеризуємо ці різновиди РНК

Інформаційні РНК (іРНК) – це РНК, головною функцією яких є перенесення інформації про будову, а отже, і властивості білків, на органоїд клітини, де відбувається синтез молекул білка. ІРНК є матрицею для синтезу білкової молекули, в чому і полягає її друга функція. ІРНК являє собою полінуклеотидний ланцюг певної довжини, що відповідає довжині гена, в якому закодована інформація про будову білка, а отже, і ознаці організму. ІРНК завжди значно коротше (по довжині), ніж ДНК. Різновидів іРНК нескінченна безліч, оскільки багато окремих особин організмів, а відповідно і ознак, їм відповідних; Транспортні РНК (тРНК) – це відносно невеликі молекули специфічної будови, їх відносно небагато – 64. Їх головна функція – транспорт молекул природних альфа-амінокислот до місця синтезу молекул білка (в рибосоми). ТРНК активізують амінокислоти і переносять їх до місця синтезу білка. Вони мають специфічну хрестоподібну форму, і на вершині “хреста” розташовується антикодон, яким тРНК прикріплюється до кодону на іРНК. На протилежному полюсі молекули тРНК розташовується “акцепторна” (захоплююча) ділянка молекули, до якої прикріплюється дана альфа-амінокислота. Різновидів тРНК 64 тому, що існує 64 кодони альфа-амінокислот, за допомогою яких кодується поліпептидний ланцюг молекули білка, початок, завершення і паузи в синтезі білкової молекули; Рибосомальні РНК (рРНК) – це РНК, що утворюють рибосоми спільно з молекулами білка; рРНК поряд з іншими РНК сприяють протіканню процесів біосинтезу білка, крім цього вони виконують будівельну функцію, будучи одним з речовин, з яких утворені рибосоми. Існує велика різноманітність молекул рРНК.

Відмінності РНК від ДНК:
    До складу ДНК входить тимін, а до складу РНК (замість тиміну) – урацил; ДНК переважно міститься в ядрі (але може перебувати в мітохондріях, пластидах, клітинному центрі), а РНК – в ядрі, цитоплазмі, рибосомах; До складу елементарних ланок (залишків нуклеотидів) ДНК входить залишок дезоксирибози, а до складу РНК-нуклеотидів – залишок рибози (з чим і пов’язані відмінності у назві цих груп нуклеїнових кислот); ДНК є продуктом реакції поліконденсації ДНК-нуклеотидів, а РНК – РНК-нуклеотидів; Ступінь поліконденсації (n) в ДНК значно вище, ніж в РНК; Молекула ДНК складається з груп залишків нуклеотидів певній послідовності, що утворюють “ген”, який містить в собі певну ознаку організму і відає її передачею нащадкам, в РНК таких ділянок немає, тобто РНК не є сукупністю “генів”; ДНК – це єдина група сполук, що має нескінченно велике число різновидів, а РНК ділиться на три групи сполук, з яких іРНК нескінченно багато різновидів, 64 різновиди тРНК і велике число різновидів рРНК; Молекули ДНК мають дуже складну структуру, а структури РНК простіше (так, одна молекула ДНК складається з чотирьох лінійних ланцюгів, а РНК – з однієї і т. д.); РНК і ДНК мають різні функції в організмі.
Синтез іРНК (транскрипція)

Синтез РНК, як і синтез ДНК відноситься до матричного синтезу. РНК синтезується під впливом ферментів на поверхні деспіралізованної ДНК на окремих її ділянках. В якості ферментів організм використовує білки типу РНК-полімерази.

Синтез РНК починається з процесу деспіралізаціі відповідної ділянки ДНК, на цій ділянці і відбувається “складання” (транскрипція) полінуклеотидного ланцюга РНК згідно з принципом комплементарності. Синтез РНК – ендотермічний процес і на його здійснення витрачається енергія, що виділяється при розщепленні АТФ до АДФ і фосфорної Кислоти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Характеристика РНК (будова молекул, класифікація, еколого-біологічна роль)