Первинна структура білків

Амінокислотні залишки в пептидного ланцюга білків чергуються не випадковим чином, а розташовані в певному порядку. Лінійну послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі називають ” первинна структура білка “.

Первинна структура кожного індивідуального білка закодована в ділянці ДНК, званому геном. У процесі синтезу білка інформація, що знаходиться в гені, спочатку переписується на мРНК, а потім, використовуючи мРНК як матриці, на рибосоме відбувається збірка первинної структури білка (див. розділ 4).

Кожен з 50 000 індивідуальних білків організму людини має унікальну для даного білка первинну структуру. Всі молекули даного індивідуального білка мають однакове чергування амінокислотних залишків у білку, що в першу чергу відрізняє даний індивідуальний білок від будь-якого іншого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Первинна структура білків