Життєдіяльність клітин – біологія

1. Які процеси характерні для живих клітин?

Живі клітини споживають речовини з навколишнього середовища, утворюють властиві їм нові речовини, а непотрібні виділяють в навколишнє середовище.

2. Як речовини надходять у клітку?

У клітину надходять вода, кисень, мінеральні солі й органічні речовини. Молекули різних речовин проходять через цитоплазматичну мембрану з області, де їх міститься більше (наприклад, з навколишнього середовища), в область, де їх менше (наприклад, в клітку). Такий процес називається дифузією.

3. Що являє собою процес клітинного дихання?

Складний процес розщеплення органічних речовин з вивільненням енергії називається клітинним диханням. У цьому процесі використовується кисень, а органічні речовини перетворюються на неорганічні – вуглекислий газ і воду.

4. Що називається обміном речовин? Як ви це розумієте?

Обмін речовин – це сукупність процесів забезпечують надходження речовин у клітину, утворення нових речовин і виділення непотрібних.

5. Чому клітині необхідно постійне надходження речовин і кисню з навколишнього середовища?

Оскільки сама вона не може дані речовини синтезувати і вони необхідні їй для процесів життєдіяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Життєдіяльність клітин – біологія