Будова та життєдіяльність клітини

1. Що таке фотосинтез?

Фотосинтез – це відбувається за участю світла процес утворення органічної речовини глюкози з двох неорганічних – вуглекислого газу і води. У цьому процесі відбувається перетворення світлової енергії в хімічну, що запасається в органічних речовинах.

2. Дайте визначення поняттям “дифузія” і “осмос”.

Дифузія – процес переміщення речовин з області високої концентрації в меншу. Осмос – це одностороннє проникнення води через вибірково проникну мембрану клітини.

3. Як в клітку надходить вода?

Вода надходить у клітину за допомогою осмосу. Осмос – це одностороннє проникнення води через вибірково проникну мембрану клітини. Вода переходить з менш концентрованого розчину в більш концентрований.

4. Яка речовина, здатне легко розпадатися до глюкози, служить у рослин в якості запасного?

Таким речовиною є крохмаль.

5. Що таке клітинне дихання? Чим воно відрізняється від газообміну?

Дихання відбувається в живих клітинах протягом усього їхнього життя. У результаті клітини отримують енергію для всіх життєвих процесів Так як у клітці в дихальних реакціях утворюється вуглекислий газ, його всередині клітини стає більше, ніж у навколишньому середовищі. Тому вуглекислий газ шляхом дифузії йде з клітки. Таким чином, кисневого диханню завжди супроводжує газообмін, при якому кисень входить в клітку, а вуглекислий газ виходить з неї.

6. Де використовується глюкоза, отримана в результаті фотосинтезу?

Отримана в результаті фотосинтезу багата енергією глюкоза переміщається з хлоропластів в цитоплазму клітини і використовується за чотирма основними напрямками: 1) частину глюкози йде на побудову ще більш складних речовин, які потрібні клітці для постійного використання; 2) інша частина використовується для дихання: розпадається до вуглекислого газу і води. Виділилася при цьому, використовується клітиною для підтримки своєї життєдіяльності; 3) третя частина перетворюється в запасне органічна речовина крохмаль, який може використовуватися як джерело енергії при відсутності світла; 4) четверта частина переходить в інші, неосвітлювані сонцем клітки, де глюкоза використовується за першими трьома напрямками.

7. Подумайте і розкажіть, звідки береться крохмаль в бульбах картоплі та коренеплодах моркви.

Утворений з глюкози крохмаль накопичується і запасається в бульбах картоплі та коренеплодах моркви.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова та життєдіяльність клітини