Метаболізм – доповідь

У біології метаболізм – це сукупність тісно взаємопов’язаних процесів, що забезпечують зв’язок живих організмів з навколишнім середовищем. Мета метаболізму – створення складних речовин і постачання організму енергією.

Визначення

Метаболізм клітини включає безліч хімічних реакцій, що відбуваються в органелах і необхідних для підтримки життя.
Обмін речовин включає два процеси:

    Катаболізм (дисиміляція, енергетичний обмін) – сукупність хімічних реакцій, спрямованих на розпад складних речовин з утворенням енергії; Анаболізм (асиміляція, пластичний обмін) – реакції біосинтезу, при яких з витратою енергії утворюються складні органічні речовини.
Катаболізм і анаболізм

Обидва процеси відбуваються одночасно і знаходяться в рівновазі. Речовини, які беруть участь в анаболізмі і катаболизме, надходять із зовнішнього середовища. Для нормального протікання метаболізму в тваринній клітині необхідні білки, жири, вуглеводи, кисень, вода. У рослини повинні надходити вода, кисень і сонячне світло.

Дисиміляція і асиміляція – взаємопов’язані процеси, які не відбуваються в розриві один від одного. Щоб відбувався анаболизм, необхідна енергія, яка виділяється в процесі катаболізму. Для розщеплення (дисиміляції) необхідні ферменти, які синтезуються в процесі асиміляції.

Дисиміляція може відбуватися в присутності або у відсутності кисню.

По відношенню до кисню все організми діляться на два типи:

    Аероби – живуть тільки в присутності кисню (тварини, рослини, деякі гриби); Анаероби – можуть існувати у відсутності кисню (деякі бактерії і гриби).

При поглинанні кисню відбувається процес окислення, і складні речовини розпадаються на більш прості. У безкисневому середовищі відбувається бродіння. В результаті двох цих процесів вивільняється велика кількість енергії.

Метаболізм анаеробів включає два перші етапи.

Анаболизм відбувається після підготовчого етапу. З більш простих організмів синтезуються складні органічні речовини, характерні для організму. Наприклад, з амінокислот утворюються ферменти, білки-переносники, пігменти, нуклеїнові кислоти і т. д. Освічені речовини сприяють катаболізму.

У рослинах фотосинтез є анаболизмом, а подих – катаболизмом. В процесі фотосинтезу утворюється глюкоза, яка запасається в якості енергії і витрачається на побудову організму. Дихання або окислення сприяє вивільненню енергії шляхом розщеплення глюкози до води і вуглекислого газу, які в подальшому використовуються в процесі фотосинтезу.

Що ми дізналися?

Метаболізм включає енергетичний і пластичний обмін. В результаті першого процесу утворюються прості речовини, другий процес спрямований на створення складних органічних речовин, що беруть участь в катаболізмі. Обидва процеси паралельні і проходять з витратою енергії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Метаболізм – доповідь