Загальна характеристика водоростей – біологія

1. Де живуть водорості?

Водорості можна зустріти в різних місцепроживання: у прісних і солоних водоймах, в грунті, в снігу і на льоду, в гарячих джерелах, на поверхні різних предметів в повітряному середовищі. Вони поселяються високо в горах і в океанах на глибині більше 250 м. Деякі водорості живуть в симбіозі з грибами і тваринами.

2. Які особливості будови водоростей?

Тіло водоростей представлено талломом. Тіло водоростей має різноманітне будова і забарвлення. У клітинній оболонці більшості водоростей, як і у рослин, міститься целюлоза. У цитоплазмі клітин водоростей містяться хлоропласти, тому ці організми здатні до фотосинтезу. Водорості кріпляться до субстрату своєю нижньою частиною, ризоидами. Ризоїди водоростей – одноклітинні або багатоклітинні вирости таллома. Зовні вони схожі на коріння рослин, але служать тільки для прикріплення. У клітці водоростей може бути одне або багато ядер і вакуолі. Запасні речовини різноманітні, але у багатьох в запас відкладаються крохмаль і масло.

3. Які речовини утворюються у водоростей в процесі фотосинтезу?

Фотосинтез у водоростей відбувається з виділенням кисню.

4. Складіть у зошиті схему способів розмноження водоростей.

Розмножуються водорості безстатевим і статевим способами:

1) Безстатеве розмноження більшості водоростей – це розподіл клітини надвоє і розрив таллома на дільниці. Відокремилися ділянки більшості водоростей можуть вирости в нові талломи;

2) До безстатевого розмноження відноситься і розмноження особливими клітинами – спорами. Вони виникають в спеціальних клітках – спорангіях. Суперечки можуть бути нерухомими або пересуватися за допомогою джгутиків (зооспори);

3) При статевому розмноженні водоростей, як і інших організмів, відбувається статевий процес – злиття клітин з утворенням зиготи. У багатьох водоростей при цьому зливаються статеві клітини – гамети.

5. Чому водорості розмножуються різними способами? Які переваги має кожен з цих способів?

Влітку, при достатній кількості поживних речовин, водорості розмножуються безстатевим способом. Що дозволяє їм швидко поширюватися і збільшувати свою кількість. Однак генетична інформація нових організмів схожа з генетичною інформацією материнського організму, що зменшує можливість пристосування особини до нових умов навколишнього середовища. При статевому розмноженні відбувається злиття гамет, нова особина отримує генетичну інформацію від 2 батьків, що підвищує можливість її адаптації до зовнішнього середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Загальна характеристика водоростей – біологія