Загальна характеристика біогеоценозів

Біогеоценоз – система взаємодіючих живих істот (біоценозів) і навколишнього їх неживої природи (гідросфери, літосфери, атмосфери). Біоценоз (біотична частина, головний компонент біогеоценозу) – цілісна, саморегулююча біологічна система, до складу якої входять живі організми, що мешкають на одній території (рослини, тварини, бактерії, гриби, віруси).

Біогеоценоз – відкрита система, до якої надходять енергія Сонця, гази атмосфери, вода, мінеральні речовини грунту, а виділяються теплота, кисень, вуглекислий газ, біогенні органічні речовини.

Енергія, що надходить в Биогеоценоз, витрачається на забезпечення сталого кругообігу речовин, підтримання цілісності системи і на її розвиток (еволюцію). Енергія проходить через ряд трофічних рівнів, що є ланками ланцюгів живлення. Ланцюги живлення – ряд взаємопов’язаних видів, з яких кожний попередній служить їжею наступному. Загальна закономірність полягає в тому, що в основі будь-якої харчового ланцюга – зелені рослини, в кінці – м’ясоїдні (хижаки). Кількість особин і біомаса послідовно зменшується в кожному наступному ланці ланцюга – це правило екологічної піраміди, приклад якої показаний нижче.

Чому? Тому обсяг енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності організму, зростає з підвищенням рівня морфофізіологічні організації, то кількість біомаси на більш високих рівнях зменшується. Наприклад, зообіомасса становить близько 3% від всієї біомаси, причому близько 95% в ній – безхребетні.

Обов’язкові компоненти біогеоценозу:
1. Абіотичні неорганічні і органічні речовини середовища.

2. Організми – продуценти органічних речовин (автотрофи, синтез з неорганічних речовин, використовується енергія Сонця або хімічних реакцій)

3. Організми – консументи (споживачі готових органічних речовин), можуть бути першого порядку – травоїдні, другого порядку – м’ясоїдні, третього і т. д.

4. Організми – редуценти (руйнівники), що розкладають органічні речовини до неорганічних.

Організми, що входять до складу біогеоценозів, відчувають вплив неживої природи (абіотичних факторів) і перебувають під впливом інших живих організмів (біотичні фактори).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Загальна характеристика біогеоценозів