Суть епохи Просвітництва

Коли говорять про “столітті Просвітництва”, мають на увазі, як правило, XVIII ст. Але зміст настільки об’ємного і яскравого явища, як Просвітництво, багато в чому виходить за хронологічні рамки XVIII ст., Відлік його слід починати раніше. В принципі початок Просвітництва пов’язане з розвитком в Європі буржуазного укладу. Освіта не обмежувалося рамками ідей та культури, науки та економіки, воно охоплювало всю сукупність життя і побуту людини Нового часу на тому етапі, коли його свідомість звикало до всіх змін, пов’язаних з цим часом.
Елементом Просвітництва був і дух підприємництва, що зародився на рубежі Середньовіччя та раннього Нового часу. Сюди ж слід віднести і секуляризацію (обмірщеніе) свідомості, демократизацію суспільства в цілому. У певному сенсі можна сказати, що психологію і світогляд людини, яке вступало в Новий час, послідовно змінювали три найбільших явища: Відродження і гуманізм, Реформація, Просвітництво.
Але Просвітництво в цілому виявилося ширше і глибше двох своїх великих попередників. Його вплив поширився практично по всьому освоєному європейцями світу, в тій чи іншій мірі торкнувшись всі галузі життя, всі групи населення. Звичайно, з ідеями передових філософів, з кращими літературними творами в ту епоху могли познайомитися тільки освічені, грамотні люди. Простолюдинам все це було недоступно. Але загальна атмосфера Просвітництва, його дух буквально пронизували всі верстви суспільства, і навіть неписьменний селянин в якійсь мірі відчував цей вплив і по-іншому, більш практично і осмислено дивився на навколишній світ.
Передовим загоном Просвітництва були просвітителі – творці цього ідейної течії: видатні мислителі, письменники, вчені, т. Е. Люди, внесок яких у ті чи інші галузі ідеології, культури, науки і т. Д. Ставав значним для суспільства. Але оскільки суспільство складається з конкретних людей, то в більш широкому сенсі просвітителем можна назвати і безвісного парафіяльного священика, який прагнув не просто прочитати традиційні проповіді для своїх парафіян, але й разом з ними спробувати краще і глибше осмислити минуле, сьогодення, помріяти про майбутнє. Справжніми просвітителями були й талановиті вчителі, уважно стежили за новими винаходами і відкриттями, творами літератури і мистецтва, щоб скоріше передати всі ці знання своїм учням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Суть епохи Просвітництва