Філософи епохи Просвітництва

Локк Джон – фігура на світовому філософському небосхилі досить відома. На противагу раціоналізму Р. Декарта Дж. Локк обгрунтував філософські погляди сенсуалізму. Суть в тому, що визнаючи поява знань з досвіду, він був прихильником отримання їх допомогою чуттєвості, через відчуття. “Голова новонародженого – чиста дошка, на якій життя малює свої візерунки – знання”. Так Локк обгрунтовував сенсуалізм. “Немає нічого в розумі, чого раніше не було б у відчутті”, – ось основна теза Дж. Локка.
Локк Джон (1632-1704 рр.), Англійський філософ, політичний мислитель, творець ідейно-політичної доктрини лібералізму. Викладав в Оксфорді, був секретарем і перекладачем медичних праць Т. Сиденгама. У 1668 р обраний в Лондонське королівське товариство, з 1667 домашній лікар, потім секретар лорда Ешлі (графа Шефтсбері), разом з яким в 1683-1689 рр. був в еміграції в Голландії, де зблизився з колом Вільгельма Оранського і після проголошення його Королем Англії повернувся в 1689 р на батьківщину. У “Досвід про людський розум” розробив емпіричну теорію пізнання. Відкидаючи існування вроджених ідей, стверджував: все людське знання виникає з досвіду. Розвинув вчення про первинних і вторинних якостях і теорію утворення загальних ідей (абстракцій). Соціально-політична концепція Локка спирається на природне право і теорію суспільного договору. У педагогіці виходив з вирішального впливу середовища на виховання. Основоположник асоціативної психології.
Великий внесок у розвиток філософії розглянутого історичного періоду вніс німецький вчений Г. Лейбніц.
Лейбніц розвивав ідеї об’єктивного ідеалізму, закладені в платонівському спадщині. Його заслуга полягає в тому, що він висловив ряд глибоких думок діалектичного характеру.
Світ, вважав Лейбніц, складається з найдрібніших елементів, або монад – духовних елементів буття, що володіють активністю і самостійністю, що знаходяться в безперервному русі, зміні і здібних до страждання, сприйняття і свідомості. Число монад нескінченно.
Бог, по Лейбніца, підноситься над тілесним світом, будучи його “винуватцем і паном”. Єдність і узгодженість монад є результат Богом “преустановленной гармонії”.
Лейбніц Готфрід Вільгельм (1646-1716 рр.), Німецький філософ-ідеаліст, математик, фізик і винахідник, юрист, історик, мовознавець. Народився в сім’ї професора Лейпцігського університету. Навчався в Лейпцігському і Йенском університетах, де вивчав юриспруденцію і філософію. У 1672-1676 рр. в Парижі, з 1676 на службі у ганноверських герцогів, спочатку в якості придворного бібліотекаря, потім герцогського історіографа і таємного радника юстиції. Засновник і президент з 1700 р Бранденбурзького наукового товариства (пізніше Берлінська АН). Обирався членом Паризької академії та Лондонського королівського товариства. На прохання Імператора Петра I розробляв проекти розвитку освіти та державного управління в Росії. Лейбніц з’явився завершітелем філософії XVII ст., Попередником німецької класичної філософії. Його філософська система почала складатися з 1685 і стала підсумком 20-річної еволюції, в процесі якої він критично переробив основні ідеї Демокріта, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спінози та інших філософів. Основні твори: “Міркування про метафізику”, “Нова система природи”, “Нові досліди про людський розум”, “Теодіцея”, “Монадологія”.
В Англії в XVII-XVIII ст. отримав розвиток ідеалістичний сенсуалізм, найбільш видними представниками якого з’явилися Джордж Берклі (1685-1753 рр.) і Девід Юм (1711-1776 рр.).
У Франції друга половина XVIII в. з’явилася часом різкого загострення конфлікту між феодальним і буржуазним світоглядами. Конфлікт завершився революцією 1789 Важливу роль в ідейній підготовці цієї революції зіграли представники французького Просвітництва, деякі імена яких вже згадувалися в лекції – Франсуа Вольтер (1694-1778 рр., Справжнє ім’я Франсуа Марі Аруе), Жан Жак Руссо (1712-1778 рр.), Дені Дідро (1713-1784 рр.), Жюльен Офре Ламетрі (1709-1751 рр.), Клод Адріан Гельвецій (1715-1771 рр.), Поль Анрі Гольбах (1723-1789 рр.). Вони боролися як з релігійними поглядами, так і з соціально-політичними порядками, що існували у Франції.
Долаючи непослідовність Дж. Локка і ідеалізм Д. Берклі, матеріалістично мислячі французькі філософи захищали матеріалізм в його механістичної формі, хоча в поглядах деяких з них і містилися елементи діалектики, зокрема, у поглядах Дідро на розвиток організмів. Згідно з його теорією, природа, матерія є причина всього сущого і існує сама по собі, буде існувати і діяти вічно; вона своя власна причина. Всі матеріальні тіла складаються з атомів. По відношенню до людини матерія є все те, що впливає яким-небудь чином на органи чуття.
Юм Девід (1711-1776 рр.), Англійський філософ, історик, психолог, економіст і публіцист. У “Трактаті про людську природу” в руслі йде від Дж. Локка напрямки англійського емпіризму розвинув вчення про чуттєвому досвіді як єдиному джерелі знання. Відкидаючи теорію вроджених ідей, Юм зводив до “враженням” весь зміст свідомості, у тому числі поняття субстанції і причинності, в якій він бачив лише звичне очікування часовій послідовності подій. Основою етики вважав початкове відчуття “симпатії”. З 1752 в Единбурзі працював над “Історією Великобританії”. У 1763-66 рр. на дипломатичній службі в Парижі, де зблизився з французькими просвітителями. З 1769 знову в Единбурзі. Був близький деизму (“Діалоги про природну релігію”). Вчення Д. Юма – одне з джерел філософії І. Канта, позитивізму і неопозитивізму Х / Х-ХХ ст.
Руссо Жан Жак (1712-1778 рр.), Письменник і композитор, музикознавець і ботанік; як філософ займався дослідженнями в області моралі, політики та освіти. Руссо ні французом за походженням. Він народився в Женеві в досить бідній сім’ї, але належав до вищого класу громадян Швейцарської Конфедерації. У пошуках щастя, не маючи грошей, в 18 років покинув Женеву. Відкинув протестантизм і перейшов на позиції католицизму, але поступово прийшов до заперечення офіційної релігії. Займався самоосвітою, познайомився з творами Платона, сучасної йому школою природного права, ідеями французького Просвітництва. У 1749 брав участь у конкурсі Дижонской академії на краще есе і за написані ним “Міркування про ауках і мистецтвах” отримав першу премію. Ця робота, опублікована в 1750 р, принесла йому славу. У 1772 році на замовлення написав Конституцію Польщі, яка перебувала під загрозою першого розділу між Пруссією, Австрією та Росією, що і сталося в тому ж році. У творах “Міркування про початок і підстави нерівності…”, “Про суспільний договір” (1762) виступав проти соціальної нерівності, станового егоїзму, основ існуючої влади і права; держава у нього має бути результатом договору вільних людей. Свобода волі є невідчужуваною. Тому Руссо відокремлює суверенітет – законодавчу функцію – від уряду, що виконує виконавчу функцію, і ставить друге на службу першому. Єдино законною формою суверенітету є пряма демократія, при якій всі громадяни мають право брати участь у виробленні законів. Педагогічні погляди Руссо виражені в романі-трактаті “Еміль, або Про виховання”. Роман у листах “Юлія, або Нова Елоїза” і особливо “Сповідь” ставили в центр оповідання приватне життя і душевні переживання людини, що сприяло становленню психологізму в європейській літературі. “Пігмаліон” – ранній зразок мелодрами.
Значення поглядів Руссо полягало в цілому в тому, що він висунув альтернативу оптимізму епохи Просвітництва, у зв’язку з чим його іноді зараховували до прихильників романтизму (сентименталізму) на підставі того, що в мотивації поведінки людей він відводив більш важливу роль почуттям, а не розуму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Філософи епохи Просвітництва