Твір на тему “Основні цінності епохи Просвітництва”

Просвітництво є необхідним ступенем культурного розвитку будь-якого суспільства, яке відходить від феодального способу життя. Просвітництво у своїх основах демократичне, а головні цінності епохи просвітництва – виховання і освіта та залучення до цього усіх прошарків населення.

Просвітителі висунули свою ідею формування особистості і показали, що кожна людина відрізняється розумом, фізичною і духовною силою. У світ люди приходять рівними і вже на протязі свого життя отримують різні знання, по-різному тренують моральну стійкість і розвивають фізичну силу. Уми просвітителів хвилює ідея рівності: не тільки перед богом, а й перед іншими людьми.

Ще однією цінністю епохи просвітництва вважається ідея рівності усіх людей перед законом, перед суспільством. Не дивно, що у запалі ідейної боротьби просвітителі вважали релігію у тому вигляді, в якому надавала її католицька церква, найнебезпечнішим ворогом людини. Крім того, просвітництво включало до себе безмежну віру його прихильників у те, що світ можна змінити на краще, і робити це будуть освічені та гідні люди.

Орієнтиром для тих, хто свято вірив у утопії просвітництва, була “природна поведінка”, “природна людина”, “природне суспільство”. Оскільки одним з найяскравіших представників просвітництва був французький філософ і письменник Вольтер, він не міг обійти стороною цю проблему. Результатом стала його повість “Простак” – твір про “природну людину”, яка несподівано опинилася в умовах тогочасного французького суспільства.

В історії людства просвітителів хвилювали глобальні проблеми: Що таке поступ? Чому і коли і виникла нерівність? Як з’явилася держава? На ці запитання і намагалися знайти відповіді кращі письменники, поети і філософи того часу. В області педагогіки і моралі просвітництво покладало великі надії на силу виховання і проповідувало ідеали гуманності. Щодо суспільного життя, політики і законів, то просвітники намагалися донести до своїх сучасників ідеали рівності всіх людей перед законом і суспільством, ідеали звільнення від несправедливих уз, встановлених законами та невірними моральними нормами розбещеного суспільства.

З висоти нашого часу ідеали просвітництва можуть виглядати для нас дещо примітивними і в деяких випадках невірними, але, незважаючи на це, епоха Просвітництва стала найважливішим поворотним пунктом в духовному розвитку Європи, вплинула на всі сфери соціально-політичного і культурного життя. Розвінчавши політичні та правові норми, естетичні та етичні кодекси старого станового суспільства, просвітителі зробили титанічну роботу над створенням позитивної, зверненої насамперед до людини, незалежно від її соціальної приналежності, системи цінностей, яка органічно увійшла в кров і плоть західної цивілізації.

Просвітителі походили з різних класів і станів: аристократії, дворян, духовенства, службовців, представників торгово-промислових кіл. Різноманітні були й умови, в яких вони жили. У кожній країні просвітницький рух мав відбиток національної самобутності і культури. Але моральні і духовні цінності у прихильників цього руху були спільними, і саме вони стали основою морального кодексу сучасного суспільства і поведінки людини у сучасному цивілізованому суспільстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему “Основні цінності епохи Просвітництва”