Розвиток Споживача

Першим циклічним процесом був нагрівання – охолодження планет. Планети стали першим Споживачем енергії зірок. Споживання було у вигляді затримки енергії випромінювання зірок, в простір, трансформацією енергії високого потенціалу, в енергію низького потенціалу. Затримка енергії зірок підняла температуру планети і створила Енергію Планети. Достатні розміри планети і її складу створюють умови, коли Енергія Планети володіє характеристикою “Кількість”. Наявність Кількості Енергії Планети, дозволяє виникнути Споживачеві Енергії Планети. Споживачами енергії, на планеті, стають рух атмосфери і кругообіг рідини. Рух атмосфери, пари рідини і конденсат парів володіють енергією. Отже, виникає Споживач енергії атмосфери і конденсату парів (рідини). Енергія рідини розчиняє мінерали. Рідина, разом з розчиненими в ній мінералами, силою гравітації, збирається в моря й океани. Рух атмосфери створює циклони, які супроводжуються грозовими розрядами. При грозових розрядах виникають хімічні продукти з молекул атмосфери. На цьому етапі, фізичні процеси розвитку Споживача, трансформуються в хімічні процеси. Хімічні процеси мають два шляхи, щодо енергії вихідних речовин:
– Синтез хімічних речовин, що мають високий енергетичний потенціал. Цей синтез виникає як протидія руху фізичних процесів високої енергії;
– Утворення молекул з низьким потенціалом енергії.
У Природі йдуть обидва процеси.
Молекулі, з низьким потенціалом енергії, важко вступити в круговорот, т. К. Споживач виникає при наявності Кількості енергії. Отже, кругообіг речовин виник на основі молекул з високим енергетичним потенціалом.
Фізичні процеси створили накопичення Кількості хімічних речовин, що мають високий енергетичний потенціал. Кількість створило умови для виникнення Споживача хімічних речовин. Споживач перетворює молекули з високим потенціалом енергії, в молекули з низьким потенціалом енергії, трансформуючи Кількість в початковий стан. Так виникає хімічний кругообіг.
Протидіючи (аналог інерції) Споживачеві хімічних речовин, у кількості виникає процес утворення нових продуктів, більш стійких до впливу Споживача. Так виникає Якість. Для матерії, Якість це утворення нових хімічних сполук, що відрізняються від вихідних речовин і речовин Кількості. Виникнення нових хімічних речовин, при переходу кількості в якість, сприяє розширенню кругообігу – коло трансформується в тор або сферу.
Перетворення точки в лінію, лінії в коло, кола в обсяг (сферу, куля або тор) є еволюційний скачок.
Першим хімічним кругообігом був круговорот неживої Природи. Еволюційний
розвиток кругообігу призвело до виникнення сфери / тора кругообігу хімічних речовин. Сфера / тор кругообігу хімічних речовин має круговорот, розташований по нормалі (перпендикулярно) до початкового круговороту. Кругообіг “нормаль” виникає і закінчується в площині неживої Природи. Площина неживої Природи є одночасно Споживачем та Кількістю для круговороту “нормаль”. Споживання, що закінчується в площині неживої Природи, є аналог смерті. Отже, примітивне споживання, у круговерті “нормаль”, є аналог життя.
Виниклий аналог життя повинен зберігатися, при змінах у зовнішньому світі. Швидкі процеси кругообігу зникнуть, при погіршенні зовнішніх умов на тривалий термін – все Кількість буде використано. Повільний круговорот аналога життя, буде підданий сильному впливу від збурень у круговороті неживої природи. Образно кажучи, для повільного круговороту, удари долі від Природи будуть занадто частими.
Отже, для стабільності існування кругообігу життя, хімічні або
фізичні процеси, що створюють круговорот, повинні мати коридор швидкості процесів. Цій умові задовольняють деякі хімічні процеси. Наприклад. Окислення киснем повітря сполук вуглецю:
повільне – тління при температурі навколишнього середовища;
швидке – горіння.
Життя мала зайняти серединне положення між холодним повільним тлінням і швидким горінням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Розвиток Споживача