Обмін речовин в організмі – конспект

Обмін речовин в організмі являє собою сукупність всіх хімічних реакцій, що відбуваються в ньому.

Хімічні реакції, пов’язані з перетворенням речовин, відносять до двох процесів – пластичного і енергетичного обміну. Пластичний обмін – це сукупність реакцій синтезу органічних речовин в клітині з використанням енергії. Енергетичний обмін – це розпад отриманих з їжею поживних речовин до простих сполук. Процеси розпаду, названі біологічним окисленням, протікають досить повільно і призводять до вивільнення енергії, запасеної в хімічних зв’язках органічних молекул їжі. Вивільняється енергія частково розсіюється у вигляді тепла, а частково запасається.

Різні поживні речовини при окислюванні виділяють різну кількість енергії, одиницею виміру якої є джоулі (Дж). При розрахунках енергетичної цінності продуктів і енерговитрат організму при різних видах навантаження використовують одиницю виміру – калорію.

В організмі людини всі реакції обміну речовин відбуваються швидко завдяки участі ферментів. Відсутність або порушення активності будь-якого ферменту призводить до захворювань або до загибелі.

Для здійснення нормального обміну речовин людині необхідні вітаміни, які не є матеріалом для біосинтезу або отримання енергії, однак беруть участь практично у всіх обмінних процесах зазвичай як структурні елементи ферментів (коферменти).

Кількість енергії, необхідне людині для здійснення життєдіяльності, залежить від багатьох умов. Тому для кожної людини характерні індивідуальні енергетичні витрати.

Споживана людиною їжа (раціон) повинна повністю покривати витрати енергії. Недотримання режиму харчування веде до порушення вуглеводного і жирового обміну, ожиріння і захворювань серцево-судинної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Обмін речовин в організмі – конспект