Нова космологічна теорія

Нова космогонічна теорія (НКТ) з’явилася в кінці XX століття, авторами є російські вчені А. Є. Ходько і М. Г. Виноградова [6]. У НКТ представлені теоретичні обгрунтування і взаємопов’язане розвиток основних форм матерії на генетичній основі: а) визнання основних форм матерій, що беруть участь в процесі космогенеза: фізичного вакууму, водню і променевої енергії; б) основного процесу трансформації атомної матерії (всіх хімічних елементів таблиці Менделєєва) в зірках. Зірки мають “зону”: трансформації енергії в хімічні елементи з подальшим вибухом і викидом оболонки разом з речовиною. Після викиду речовини з оболонкою відбувається процес утворення планети – супутника.
Вивчення еволюції Сонячної системи показує послідовність процесів утворення хімічних елементів одного періоду в порядку періодичної таблиці Д. І. Менделлева. Після закінчення синтезу останнього елемента сьомого періоду еволюція зірки закінчується.
Планета Земля утворилася після закінчення синтезу атомів хімічних елементів шостого періоду еволюції Юпітера і скидання оболонки планети – Земля. Після скидання хімічних елементів сьомого періоду еволюція Юпітера, як зірки, закінчилося. Лідером нашої Сонячної системи стало Сонце. Відбулася перебудова структура Сонячної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Нова космологічна теорія