Проектне фінансування

Проектним фінансуванням називають фінансування інвестиційних проектів, в яких грошовий потік обслуговує боргове зобов’язання. Специфікою даного інвестування є розподіл ризиків між учасниками проектів для оцінки витрат і прибутку.

Проектне фінансування – спосіб привернути довгострокове фінансування великих проектів, який грунтується на кредиті під грошовий потік, створюваний безпосередньо проектом. Подібний фінансовий инжиринг – складне фінансово-організаційний захід з контролю виконання та фінансування.

Проектне фінансування інвестиційних проектів є відносно новою фінансовою дисципліною, що отримала за останні роки найбільш широке поширення в різних країнах світу. Останнім часом проектне фінансування активно використовується в Україні.

Переваги проектного фінансування

Володіючи певними перевагами, проектне фінансування проектів значно відрізняється від інших інвестиційних форм. На відміну від синдикованого кредитування та венчурного фінансування, воно має адресно-цільове спрямування і супроводжується не малими ризиками розробки і впровадження інноваційних технологій і продуктів.

З використанням новітніх технологій реалізація подібних проектів є більш передбачуваною і обумовлена ​​певними завданнями:

    Затримка введення об’єкта; Підвищення вартості на матеріали і сировину; Перевищень будівельної кошторису.

Основна перевага фінансування проектів – можливість концентрації значних грошових ресурсів для певної господарської мети з істотним зниженням ризику через велику кількість учасників угоди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Проектне фінансування