Дефіцитне фінансування: визначення

Фінансування в умовах депозиту може відбуватися в 2-х формах: в грошовій і боргової.

Грошова форма дефіцитного фінансування має на увазі під собою емісію грошових коштів Центральним банком (випуск в обіг додаткової маси грошей). Даний вид фінансування, як правило, використовується дуже рідко, через негативних наслідків. До них ставитися, в першу чергу, інфляція, яка виникне в довгостроковій перспективі. Це пов’язано з тим, що додаткові гроші не забезпечені додатковим валовим продуктом, і вони порушують механізм ціноутворення, підвищуючи ціни на товари і послуги всередині країни, тобто фактично викликають девальвацію власної валюти. Так само значимими наслідками використання емісії для фінансування дефіциту виступає “Ефект Танге”. Він пов’язаний з тим що, платники податків починають затримувати виплати податків і зборів, з метою зменшення фактичної податкового навантаження. Це відбувається через знецінення грошей, і призводить до зниження реальних доходів бюджету. Що в свою чергу викликає новий виток інфляційного підйому. Багато держав налагоджують мораторій на використання даного способу, через перераховані негативних ефектів.

Боргове фінансування проводиться шляхом емісії облігацій державного боргу на зовнішніх і внутрішніх фондових ринках. Дані облігації мають на увазі оплату обумовленого відсотка після закінчення терміну позики. Боргове фінансування характеризується відсутністю негативних наслідків, як від грошового: додаткові кошти, які мобілізуються на фондовому ринку, не є “новими”, а вже функціонували в економічній системі, тому не буде відбуватися зростання рівня інфляції. До боргових джерел фінансування відносяться кредити і позики, описані в розділі джерела фінансування. Боргове фінансування має ряд недоліків. Облігації державного боргу, як правило, розглядаються як надійні боргові інструменти. Що в свою чергу викликає відтік грошових коштів від ризикових інвестицій (підприємницька діяльність), що викликає скорочення економічного зростання держави.

Так само, одним з видів дефіцитного фінансування може виступати система оподаткування. У короткостроковому періоді держава може наповнити бюджет збільшуючи число і ставки податків. Але в короткостроковій перспективі дане фінансування неминуче призведе до зниження економічної активності, переходу економіки в тінь і зниження темпів економічного розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дефіцитне фінансування: визначення