Основні джерела фінансування бізнесу

Фінансування – спосіб забезпечення підприємництва грошовими коштами. Внутрішні джерела фінансування – джерела надходження грошових коштів, які утворені за рахунок результатів підприємницької діяльності. Це можуть бути вкладення засновників компанії до статутного капіталу; грошові кошти, отримані після продажу акцій компанії, продажі майна компанії, отримання орендної плати за здачу майна в оренду, доходи від реалізації продуктів.
1) Прибуток (валова) – різниця між її доходами і витратами або собівартістю продукції, т. Е. Загальна прибуток, отриманий до здійснення всіх відрахувань і відрахувань. Чистий дохід (залишкова прибуток) – це різниця між сумою виручки від реалізації і всіма витратами підприємства.
2) Амортизація – обчислений у грошовому виразі знос основних засобів у процесі їх застосування, виробничого використання. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення нових основних засобів. Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва (собівартість) продукції і тим самим переходить в ціну.
Зовнішні джерела фінансування
1) боргове фінансування – позиковий капітал (короткострокові кредити і позики; довгострокові кредити).
– Позичковий капітал являє собою самостійну частину господарського капіталу, яка функціонує у вигляді грошових коштів у сфері підприємницької діяльності.
– Іпотечний позику – позику під заставу. Ця позика є найбільш поширеною формою забезпеченого позики. Його суть в тому, що фірма при отриманні боргових фінансових коштів гарантує кредитору повернути борг з урахуванням відсотків.
– Торговий кредит є комерційним кредитом, полягає в тому, що підприємець купує товар, відтермінувавши його оплату.
– Акції є поширеною формою залучення грошових коштів. Випускаючи і продаючи акції, підприємницька фірма отримує від покупця боргової позику, в результаті якого акціонер набуває право на майно фірми, а також на отримання дивідендів. Дивіденди в цьому випадку є процентами за кредит, який представлений у вигляді сплачених за акції грошей.
2) Перетворення індивідуального підприємства в товариство.
3) Перетворення товариства в закрите акціонерне товариство.
4) Використання коштів різних фондів для підтримки малого підприємництва.
5) Безоплатне фінансування є поданням грошових коштів у вигляді безоплатних благодійних пожертвувань, допомоги, субсидій.
Продаж акцій – теж спосіб привернути фінанси ззовні, і це дуже важливе джерело фінансування, оскільки у фірми можуть нараховуватися сотні і тисячі акціонерів.
Державне бюджетне фінансування:
– Держава виділяє кошти підприємствам державного сектора у вигляді прямих капітальних вкладень. Підприємства державного сектору належать державі. Це означає, що державі належить і прибуток від їх діяльності.
– Держава може також надавати фірмам свої кошти у вигляді субсидій. Це – часткове фінансування діяльності фірм. Субсидії можуть видаватися і державним, і приватним фірмам. Головна відмінність державного фінансування від банківського кредиту в тому, що фірма отримує кошти від держави безкоштовно і безповоротно.
– Державне замовлення: держава замовляє фірмі виготовлення тієї чи іншої продукції і оголошує себе її покупцем. Держава тут не фінансує витрати, а заздалегідь забезпечує фірмі дохід від продажу товарів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні джерела фінансування бізнесу