Підприємницька діяльність і готовність йти на ризик

Щоб почати виробництво, слід в певному порядку об’єднати необхідні для цього фактори виробництва і запустити їх в дію. Людину, яка займається цим, часто називають підприємцем. Економісти, однак, як правило, використовують цей термін в більш вузькому сенсі.

Організацію виробництва можна розділити на дві основні складові. Перша – координація, тобто об’єднання необхідних факторів виробництва і запуск їх в дію. Друга – прийняття на себе ризику закупівлі факторів виробництва для випуску тієї продукції, яка буде продана тільки в майбутньому, коли доходи від продажів можуть не покрити всіх витрат.

На практиці розділити координацію і прийняття ризику не завжди легко. Скажімо, фермер не тільки керує і працює на своїй фермі, але і приймає на себе ризик, пов’язаний з вибором того, що він буде вирощувати або виробляти. Інша залежить від акціонерної компанії: тут велика частина завдань з координації покладається на оплачуваних членів ради директорів, при цьому основну роль відіграє голова ради або генеральний менеджер. Але ризик ведення бізнесу несуть власники звичайних акцій. Якщо говорити про публічну структурі, наприклад, Комісії з питань лісового господарства, то тут ризики несуть платники податків. В даний час ні акціонери, ні платники податків безпосередньо поточним управлінням бізнесу або органу влади не займаються.

Таким чином, функцію координації може виконувати найманий менеджер. В цьому відношенні менеджмент – це лише форма особливо висококваліфікованої праці; поняття ж підприємництво залишається для позначення прийняття на себе ризику ведення бізнесу, що випливає з прав власності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Підприємницька діяльність і готовність йти на ризик