Оцінка величини ризику і його наслідків

Види оцінок ризиків:
1. Якісна – застосовується без попередніх розрахунків, дозволяє швидко оцінити ризик:
– Примітивна – використовує умовні поняття (високий, низький, середній);
– Літерна кодування (ААА – в банках);
– Бальна оцінка.
2. Кількісна – по-перше використовують аналітичні процедури, по-друге – альтернативний вибір.
3. Аксіологічна – пов’язана з виявленням ступеня корисності прийнятих рішень для людини: для працівників організації; для людей, що живуть поблизу від підприємства; для людей, які споживають послуги і продукцію підприємства. У тому числі – екологічні наслідки.
При вирішенні завдань в умовах ризику необхідно:
1. Визначити мета прийняття рішення.
2. Вибрати показник, за яким буде прийматися рішення, і його одиницю виміру.
3. Потрібно встановити критеріальну величину показника (max, min або конкретне число).
4. Розробити модель ситуації ризику.
Методи оцінки величини ризику:
1. Теорія ймовірності.
2. Метод нечітких множин.
3. Теорія ігор.
4. Експертна оцінка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Оцінка величини ризику і його наслідків