Ознаки соціальних норм

Соціальні норми в сучасному світі

Виникнення нових видів відносин, в які вступає людина (міжособистісні на основі економічних, політичних і духовних зв’язків) призвело до висновку про те, що ці відносини не можуть формуватися, і, що найголовніше, регулюватися без певних соціальних норм.

Соціальна норма виступає в якості одного з ключових аспектів, який досліджується в соціологічній науці вже протягом тривалого часу. Таким чином, в соціології норма – це чітко обумовлені і строго санкціоніруемое вищими органами влади способи, які допомагають людині думати, бути і діяти відповідно до вимог, які висуває суспільство без шкоди як самому собі, так і оточуючим.

Безумовно, соціальні норми відіграють дуже велику роль в сучасному світі. Вони спрямовані на регулювання соціальних і міжособистісних відносин, на оцінку людиною самої себе, своєї ролі в суспільстві, а також своїх дій і поведінки. Також соціальні норми дуже важливі, оскільки вони допомагають людині в його соціалізації, тобто сприяють успішному функціонуванню особистості в суспільстві на всіх етапах його життя (під час первинної і вторинної соціалізації).

Ознаки соціальної норми

Як ми вже згадали раніше, соціальна норма – це запропоноване та обгрунтоване правило (модель) поведінки, яке регулює суспільні відносини на кожному їх рівні: економічному, політичному, соціальному і духовному.

Соціальна норма має ряд ознак, які виступають в якості регулюючих і обгрунтовують норму як виняткове поняття:

    Перша ознака соціальної норми – її нормативність. Він виражається в тому, що норма – це правила поведінки суб’єктів у певній ситуації. Щодня людина робить дуже багато дій, а також споживає або генерує великий обсяг інформації, і, щоб дії або інформація несли виключно позитивний ефект, людині необхідно дотримуватися соціальних норм, які регулюють його поведінку. Друга ознака – общеобязательность. Незважаючи на те, що ми вказали про наявність особливих соціальних норм, які регулюють поведінку більш вузьких верств населення, які відрізняються за конфесійною та етнонаціональним ознакою, все ж переважна кількість соціальних норм виступають в якості загальнообов’язкових для кожної людини, незалежно від її статі, віку, релігійних уподобань і інших відмінностей. Третя ознака – соціальна обумовленість. Наше суспільство змінюється і розвивається, але воно може піддаватися різним конфліктних ситуацій. Дуже важливо, щоб соціальні норми, що регулюють поведінку, відповідали рівню розвитку суспільства і його загального стану. Четверта ознака соціальної норми – системність. Це означає, що всі норми, нормативно-правові документи та правила поведінки тісно взаємопов’язані між собою і являють собою систему пов’язаних елементів, де один аспект не може існувати без іншого.

Також до ознак соціальної норми відносяться наступні: регулятивність (соціальні норми носять роль регулятора суспільних відносин) і забезпеченість (реалізація соціальних норм безпосередньо залежить від рівня забезпеченості всіма необхідними для цього засобами, які притаманні конкретному виду соціальних норм, які панують в сучасному суспільстві). кожна ознака має низку своїх особливостей, що робить соціальну норму ще більш цікавим явищем для досліджень в різних наукових областях.

Особливості соціальних норм

Оскільки соціальні норми займають більшу частину життя людини, вони не можуть не володіти певними особливостями. Одна з них – походження соціальних норм, а також їх досить широка варіативність.

Багато соціальні норми виникли не з ініціативи владних органів, а в побуті людини. Дотримуючись їм, було простіше організовувати свою щоденну діяльність, побут, а також дозвілля та трудове час. Багато з таких норм до сих пір існують, особливо в спільнотах або вужчих соціальних утвореннях (наприклад, в сім’ях), де їх дбайливо зберігають і передають з покоління в покоління.

Деякі норми з’явилися в зв’язку з поширенням релігійних та інших навчань. Людині було необхідно пояснювати все загадкові і надприродні прояви, які виникали в його житті. Але це пояснення мало дотримуватися конкретних рамок, щоб не зачіпати інтереси і світогляд інших людей. Саме такі норми допомогли уникнути великої кількості релігійних і етнонаціональних конфліктів. Їх особливість також полягає в тому, що вони існують і сьогодні, в тих спільнотах, де до них ставляться з особливою повагою і трепетом, а також передають від старшого покоління молодшому.

Трохи пізніше соціальні норми стали частиною законодавчого процесу в утворюються державах. Сьогодні неможливо уявити своє життя без правил, які приписані в вищих документах. В Україні такі правила, норми, права і свободи громадянина описані в Конституції як в головному законодавчому документі нашої країни. Спираючись на неї, людина може заявити про свою правоту або звинуватити іншого в недотриманні правил і норм, що спричинить кримінальну або адміністративну відповідальність.

Таким чином, саме завдяки соціальним нормам і їх різноманіттю сьогодні життя людини регулюється відразу на декількох рівнях: економічному, соціальному, політичному і духовному. Всі вони взаємопов’язані, і не можна уявити один рівень без іншого. Норми також переплетені, їх умови і формулювання часто запозичуються, але саме це дозволяє людині легше засвоювати і запам’ятовувати їх, і, відповідно, дотримуватися їм протягом всього свого життя. Причому, норми можуть бути як формальними, тобто описаними в законодавчих документах і актах, так і неформальними (наприклад, правила в сім’ї, розпорядок дня, особистий календар по тайм-менеджменту, розклад і інше).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ознаки соціальних норм