Чим відрізняються соціальні норми

Соціальними нормами називаються загальноприйняті правила поведінки між людьми, що регулюють спілкування і життя в цілому. Саме ними визначаються межі допустимого поведінки в конкретних обставинах. Існує кілька видів соціальних норм. Всі вони наділені рядом загальних і особливих ознак. У цій статті ми поговоримо про різницю між соціальними нормами.

Всі соціальні норми мають ряд загальних ознак. До таких можна віднести:

    Безперервність дії, Відсутність конкретного адресата, Виникнення з волі людини, Формування і видозміну під впливом історичного процесу, Відповідність певному типу культури, Відповідність конкретному характеру соціальної організації суспільства, Орієнтованість на регулювання суспільних відносин.

Всі соціальні норми можна розділити на звичаї, традиції, моральні, правові, релігійні, політичні та естетичні норми.

До звичаїв відносяться якісь варіанти масових дій, схвалені і регулярно виконуються суспільством. Традиціями називаються ідеї, цінності, принципи, громадські установки, збережені від предків. Це частина культурної спадщини народу, як правило, глибоко шанована більшістю представників суспільства.

Моральні норми відображають людські уявлення про хороше або погану поведінку. Недотримання таких правил викликає суспільний осуд. Правові норми тісно пов’язані з моральними, однак регулюються державою в примусовому порядку. Вони обов’язково встановлюються в офіційно в формі законів і правових актів. У кожному суспільстві існує тільки одна правова система, яка поширюється на всіх членів.

Релігійні норми сформульовані в священних текстах конкретної релігії або встановлені релігійною організацією. Вони багато в чому схожі з моральними і правовими нормами, часто є відображенням традицій і звичаїв. Порушення релігійних норм карається засудженням віруючих і різноманітними наслідками, властивими даній релігії.

Політичні норми регламентують відносини між державою і громадянином, або між соціальними групами. Вони виражені в законах, домовленостях, політичних принципах.

Естетичні норми відображають уявлення про прекрасне і потворне в поведінці людей в суспільстві і повсякденному житті, а також в мистецтві. Зазвичай такі норми носять історичний характер.

Соціальні норми можна поділити також на національні, класові, міжособистісні, групові та загальнолюдські. В цілому всі вони регулюють соціалізацію, створюють зразки індивідуального і масового поведінки, контролюють відхилення і допомагають інтегрувати особистість в соціальне оточення.

Соціальні норми регулюють поведінку людей за допомогою дозволу, приписи або заборони. Іншими словами, вони можуть вказувати на бажані, обов’язкові і небажані варіанти поведінки. Чим розвиненіша суспільство, тим заплутаніше соціальні норми. Вони допускають наявність особистісної свободи, покладаючи відповідальність за відхилення соціальних норм на самого індивідуума. Людина сама вибирає собі ті чи інші орієнтири для досягнення особистих цілей. Соціальні норми в такому випадку стають критерієм оцінки поведінки.

В таких умовах можна сказати, що соціальні норми відрізняються один від одного ступенем обов’язковості виконання і діляться на які спонукають, що забороняють і імперативні (рекомендаційні).

    Висновки: Всі соціальні норми мають ряд загальних ознак. Всі соціальні норми можна розділити на звичаї, традиції, моральні, правові, релігійні, політичні та естетичні норми. Соціальні норми можна поділити також на національні, класові, міжособистісні, групові та загальнолюдські. Соціальні норми регулюють поведінку людей за допомогою дозволу, приписи або заборони. Соціальні норми відрізняються один від одного ступенем обов’язковості виконання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняються соціальні норми