Чим відрізняється норма від нормативу?

У науці, юриспруденції та ряді інших галузей знань часто використовуються поняття норми і нормативу. У чому їх особливості? Чим відрізняється норма від нормативу?

Поняття “норма” – дуже широке. Воно може вживатися в різних сферах. Наприклад, таких як:

    Промисловість; Правовідносини; Соціальні відносини; Фінанси.

Якщо спробувати вивести “універсальне” визначення норми, то воно може звучати так. Це усереднений показник, що відображає зміст і обсяг дій людини, які призводять до деякого результату, в ряді випадків – також зміст і обсяг даного результату (наприклад, в промисловості це може бути кількість продукції, що випускається фабрикою за одиницю часу).

Нормам, як правило, прийнято слідувати. Вони є, таким чином, показниками, яких бажано досягати. Норма може бути закріплена офіційно (наприклад, в джерелі права) або складатися історично (це може бути застосовано, зокрема, до соціальних норм). У першому випадку вона нерідко представлена у вигляді нормативу. Розглянемо, що він собою являє.

Що таке норматив?
Поняття “норматив” – настільки ж широке, як і “норма”. В принципі, воно може вживатися (іноді – з застереженнями) в тих же сферах, що вказані нами вище. Найбільш часто поняття “норматив” застосовується в сфері промисловості, в фінансах. У соціальних відносинах воно не дуже поширене. Тобто часто зустрічається словосполучення “норма поведінки”, але термін “норматив поведінки” застосовується досить рідко. Те ж можна сказати про правові відносини. Поняття “норми права” використовується юристами регулярно, але “норматив права” – термін рідкісний.

Під нормативом, якщо, знову ж таки, брати “універсальне” його визначення, розуміється показник, який відображає обов’язковий обсяг дій людини, що призводить до деякого результату, в ряді випадків – обсяг відповідного результату. Наприклад, в промисловості це може бути кількість продукції, яке фабрика повинна випустити за місяць.

Норматив – це показник, якого завжди прийнято слідувати. Відносно нього не може бути рекомендацій. Якщо норма означає усереднену результативність будь-яких дій людини, якій має сенс дотримуватися, то норматив – конкретна мета, яку повинен досягти людина за допомогою своєї роботи.

У тих сферах, де термін “норматив” вживається набагато рідше першого поняття, слово “норма” може бути синонімом даного терміну в ряді контекстів. Наприклад, це можливо, якщо мова йде про сформовані критерії поведінки людини в певній спільноті. Якщо проходження їм обов’язково для інших, в силу регулярності характеру, то вони повинні розглядатися як “нормативи”. Але оскільки, як ми зазначили вище, словосполучення “норматив поведінки” вживається рідко, то в цілях позначення відповідних соціальних правил застосовується словосполучення “норма поведінки” – як синонім розглянутого терміна.

Різниця між нормою і нормативом
Головна відмінність норми від нормативу в тому, що проходження їй, як правило, бажано або дуже вітається. Часто вона носить довідковий, дескриптивний характер. Норматив, в свою чергу, – це обсяг дій людини або їх результату, які повинні бути обов’язково виконані при заданих умовах.

Норма і норматив пов’язані між собою. Перший показник в більшості випадків стає основою для визначення другого. Тобто спочатку виявляється найбільш характерний для людини обсяг дій або їх результату, а також встановлюються можливості працівника в частині регулярного досягнення цієї величини. Формується норма – показник, типовий для відповідних дій або їх результату. І якщо він визнається регулярно досяжним, то перетворюється в норматив, яким має слідувати більшість людей – це очікується від них. Обидва показники можуть бути дуже близькі або збігатися. Але може бути також визначено, що норматив повинен бути вище або нижче норми – виходячи з ймовірності успішного його виконання людьми при заданих умовах.

У тих сферах, де термін “норматив” вживається рідко (наприклад, в поєднанні з термінами “право”, “поведінка”), в ряді контекстів його може заміняти слово “норма”. В цьому випадку вони будуть синонімами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється норма від нормативу?