Поняття і властивості техніко-юридичних норм

Техніко-юридичні норми – це регулятиви, що мають диспозицією (регулятивним приписом) технічну норму, а санкцією (охоронної нормою) юридичну. У зв’язку з цим їх слід розглядати і як юридичні норми з технічним змістом, і в якості форми технічних регулятивів.

У літературі встановилися дві точки зору з приводу розуміння сутності технічних норм. Згідно з першою позиції, їх не можна відносити до соціальних регулятивов. Відповідно до другої точки зору, їх потрібно розглядати як соціальні норми. Слід зазначити, що технічні регулятиви дійсно відрізняються своєрідністю.

Зміст техніко-юридичних норм визначають закони природи і закони техніки. Вони регламентують не відносини між людьми, а ставлення людини до окремих об’єктах природи і техніки, що начебто вказує на їх регулювання несоциальной сфери. Заходами забезпечення техніко-юридичних норм є негативні результати порушення природних законів і технічних правил.

Проте, технічні норми потрібно розглядати як специфічний різновид соціальних регулятивов, оскільки:

– по-перше, основним предметом для регулювання всіх соціальних норм виступає поведінка людей, на що спрямовані зусилля й технічні норми;

– по-друге, технічні норми несуть соціальне значення, збільшується у міру розвитку технічної сфери і розширення штучного середовища проживання людини.

Залежно від рівня соціальної значимості технічні норми мають суттєву різницю. Даний ознака має найбільшим значенням при оцінці “соціальності” технічних регулятивов.

Найбільш значущі технічні норми забезпечуються правовими санкціями і набувають властивостей техніко-юридичних норм. Це також підкреслює приналежність технічних норм до групи соціальних, оскільки техніко-юридичні норми (так само як і будь-які правові норми) відносять до соціальних.

Однак через забезпечення технічної норми правовою санкцією, вона не змінює своєї природи, так як в ній зберігаються всі риси, за якими технічні норми якраз не відносять до соціальних регуляторам.

Для вирішення цього протиріччя слід розмежовувати юридично-технічні та нормативно-технічні соціальні регулятори. При цьому поняття “регулятор” в цій ситуації застосовується в сенсі, що не відповідає поняттю “норма”. Отже, вивчення проблеми переноситься в іншу площину.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Поняття і властивості техніко-юридичних норм