Основні капіталовкладення: ознаки, види

Головні ознаки основних капіталовкладень:

– вкладення капіталу проводиться інвестором, який ставить перед собою за мету отримати об’єкт інвестування;

– здатність вкладення (об’єкта інвестування) приносити прибуток;

– використання широкого спектру ресурсів для вирішення поставлених завдань;

-цілеспрямованість тип вкладень в об’єкти, що цікавлять.

Основні капіталовкладення можна умовно розбити на два великі види:

1. Фінансові. Сюди відносяться вкладення, що направляються в різні фінансові інструменти, наприклад, цінні папери. Цілі інвестора можуть мати тактичний або стратегічний характер. Такий вид вкладень реалізується після складання інвестиційної програми і чіткої постановки завдань в сфері інвестування. У програмі розглядаються перспективи вкладень в ті чи інші активи, особливості підтримки балансу портфеля (з урахуванням різних параметрів).

Всі фінансові капіталовкладення можуть бути портфельними і стратегічними. У першому випадку завдання – усунення інфляції та отримання доходу, а в другому – реалізація стратегічних завдань розвитку компанії, розширення впливу, розвиток, диверсифікація діяльності, зростання частки ринку, подальше поглинання інших підприємств і так далі.

До фінансових вкладень можна віднести купівлю іноземної валюти, акцій, боргових паперів, коштовностей і так далі. Одна частина капіталу в цьому випадку спрямовується на збільшення обсягу власних коштів, а інша відноситься до категорії непродуктивних.

У ринковій сфері фінансові вкладення капіталу все більше мають приватний характер. Що стосується державного інвестування, то його завданням все частіше стає покриття існуючого дефіциту.

Вкладення коштів у цінні папери буває колективним і індивідуальним. У першому випадку мова йде про покупку акцій (паїв) фондів або інвестиційних підприємств, а в другому – про покупку цінних паперів компаній, держави.

2. Реальні. Такий вид капіталовкладень не може існувати без фінансового виду інвестицій. До реальних капіталовкладень відноситься інвестування коштів в матеріально-виробничі запаси, нематеріальні засоби, основний капітал підприємства. У ролі об’єкта реальних капіталовкладень може виступати нерухомість, обладнання і так далі. Основне завдання – зведення нового об’єкту, реконструкція вже існуючого, розширення виробництва, підтримку потужностей, переозброєння і так далі.

Важливу функцію виконують вкладення капіталу в нематеріальні засоби. Наприклад, сюди належать ліцензії, патенти, програми, природні ресурси, торговельні марки, організаційні витрати і так далі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні капіталовкладення: ознаки, види