Облік фінансових вкладень

Фінансові вкладення являють собою вклади в статутний капітал інших організацій, в акції, облігації, а так само надання позик іншим організаціям. Залежно від термінів їх підрозділяють на:
1. Довгострокові – це вкладення коштів в статутний капітал інших організацій. Мета вкладення – отримання доходів у вигляді дивідендів, причому ці вкладення можуть бути як грошові, так і у вигляді майна: основні засоби, нематеріальні активи. Так як в даний час більшість підприємств мають низьку рентабельність, то такі вкладення є непривабливими.
2. Короткострокові – це придбання акцій, облігацій, надання позик, придбання боргових цінних паперів.
Облік довгострокових і короткострокових фінансових вкладень ведуть на активному рахунку 58, до якого відкриваються субрахунки. План рахунків надає 4 субрахунка, але їх кількість не обмежена. Облік фінансових вкладень ведуть за фактичними витратами.
Цінні папери зберігають в касі підприємства. Старший касир повинен врахувати їх в спеціальній книзі, де вказують: найменування організації, яка випустила акцію (емітент), номінальну і покупну вартості акції, дату покупки, номер і серію. Про вибуття акцій робиться відмітка в книзі.
Операції відображають:
1. Грошові вкладення в статутний капітал, а так само придбання облігацій і акцій: Д 58 – До 51.
2. Якщо вартість акції оплачена в повному обсязі, то на неоплачену частину: Д 58 – До 76-5.
3. Нараховано дивіденди на акції: Д 76-5 – До 91-1.
4. Продаж акцій:
a. На продажну вартість: Д 76-5 – До 91-1.
b. На балансову: Д 91-2 – До 58.
c. Оплата послуг з продажу: Д 91-2 – До 76-5.
d. Фінансовий результат: дохід (Д 91-1 – До 91-9) або збиток (Д 91-9 – До 91-2).
Аналітичний облік ведуть за видами вкладень в журналі-ордері 16-ПК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Облік фінансових вкладень