Фінансові інститути

Фінансові потоки в економіці часто порівнюють з кровоносною системою живого організму. Подібно кровоносній системі, фінансові ресурси забезпечують безперебійну роботу всіх суб’єктів економіки.

Організації, в яких в якості продукту виступають фінансові ресурси, прийнято називати фінансовими інститутами.

До фінансових інститутів відносяться: банки, страхові компанії, інвестиційні та пайові фонди.

Про банки вже йшла мова в гол. 10. Тут зупинимося на інших фінансових інститутах.

Інвестиційні фонди – це фінансові посередники, що працюють на ринку цінних паперів і представляють інтереси громадян, які прагнуть направити свої заощадження в придбання високоприбуткових активів. Перш ніж вийти на ринок цінних паперів, інвестиційний фонд виробляє мобілізацію коштів дрібних інвесторів (громадян) за допомогою випуску інвестиційних паїв. Акумульовані кошти розміщуються на фондовому ринку. Доходи інвестиційного фонду формуються за рахунок дивідендів і відсотків, приросту вартості цінних паперів тих компаній, у цінні папери яких були вкладені кошти інвестиційного фонду. Відповідно доходи, одержувані окремими інвесторами, пропорційні величині паю.

Інвестиційний фонд є професійним фінансовим інститутом. За допомогою інвестиційного фонду забезпечується професійне управління активами, здійснюється диверсифікація вкладень – купуються невеликі пакети різних типів цінних паперів, а значить, знижується ризик інвестування. З боку держави здійснюється контроль над діяльністю інвестиційних фондів, що забезпечує захист вкладень інвесторів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фінансові інститути