Окислювачі і відновники

Окислювально-відновні реакції протікають з одночасним підвищенням і зниженням ступенів окислення елементів і супроводжуються передачею електронів:

Підвищення ступеня окислення елемента в ході реакції, що відповідає втраті електронів атомами цього елемента, називають окисленням: S-II – 6е – = SIV. У даному прикладі S-II окислюється до SIV.

Зниження ступеня окислення елемента в ході реакції, що відповідає приєднання електронів атомами цього елемента, називається відновленням: O0 + 2е – = О-II. У даному прикладі О0 відновлюється до O-II.

Речовина, частинки якого містять окисляющиеся атоми, виконує в реакції функцію відновника. У даному прикладі відновник – сірководень H2S.

Речовина, частинки якого містять восстанавливающиеся атоми, виконує в реакції функцію окислювача. У даному прикладі окислювач – молекулярний кисень O2.

Речовини, які є окислювачами або відновниками в багатьох реакціях, називаються типовими (сильними).

Багато речовин можуть виявляти як окислювальні, так і відновні властивості. До таких речовин належать сполуки, що містять елементи в проміжній (для них) ступеня окислення:

Окислювально-відновні властивості речовин пов’язані з положенням елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва. Прості речовини – неметали володіють бoльшими окисними властивостями, а метали – бoльшими відновними властивостями (O2, Cl2 – окислювачі; Na, Ва, Al і Zn – відновники).

У кожній групі Періодичної системи елемент з великим порядковим номером буде володіти і бoльшими відновні властивості у своїй групі, а елемент з меншим порядковим номером – бoльшими окисними властивостями. Так, кальцій Са – більш сильний відновник, ніж магній Mg, молекулярний хлор Cl2 – більш сильний окислювач, ніж йод I2.

Сполуки, що містять атоми елементів у низького ступеня окислення, будуть відновлювачами за рахунок цих атомів, наприклад: NH3 – відновник за рахунок азоту (-III), H2S – за рахунок сірки (-II), KI – за рахунок йоду (-I) і т. д.

Сполуки, що включають атоми елементів у високому ступені окислення, будуть окислювачами, наприклад: HNO3 – окислювач за рахунок азоту (+ V), КMnO4 – за рахунок марганцю (+ VII), К2Cr2O7 – за рахунок хрому (+ VI) і т. Д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Окислювачі і відновники