Економічний цикл: визначення і фактори

Визначення економічного циклу

Коливання активності в економіці є природним проявом розвитку. Періодична ланцюг економічних спадів (депресій, рецесій) і періодів пожвавлення (підйому) економіки утворюють спіралеподібну висхідну лінію.

Економічні цикли так само, як і інші, мають спільну характерну рису, яка полягає в тому, що за певний період часу (тривалість) вони проходять послідовність повторюваних стадій: підйом, пік, спад, дно. При цьому дно кожного циклу вище попереднього по фактичному ВВП. Таким чином, незважаючи на те, що рецесії приносять негативні наслідки, вони необхідні для здійснення переходу на новий щабель економічного розвитку.

З малюнка 1 видно, що економічний цикл – це коливання активності економіки (суспільного виробництва) від підйому до спаду за період часу. Такі цикли не регулярні, але носять періодичний характер і можуть виділятися як на рівні окремої держави, так і на рівні регіону світу.

Фактори економічних циклів

На такі коливання суспільного виробництва (реального ВВП) впливають безліч факторів, у тому числі:

    Коливання споживчого попиту за минулими сезонами, вплив монополій. Зміни демографії. Нерівномірність зносу основного капіталу (будівель, транспорту, обладнання). Коливання науково-технічного прогресу. Вплив державного регулювання економіки. Глобалізація виробництва і т. д.

Причинами циклічних явищ в економіці можуть послужити: технологічні прориви і відкриття, зміна цін на сировину, коливання на ринку сільського господарства (сезонного характеру), страйки і вплив профспілок, зростання інвестицій в основний капітал і т. д.

Такі цикли притаманні будь-яким країнам, що володіє ринковою економікою. Економічна циклічність високо чутлива до впливу держави на народне господарство, в тому числі і на світове в цілому. Для сучасної світової економіки характерні процеси глобалізації, які мають прямий вплив і на поширення економічних циклів. Починаючись в одній країні, економічна рецесія охоплює і її країни-партнери, пов’язані з нею бізнес-відносинами.

Таким чином, можна сказати, що економічний цикл – це єдиний, взаємопов’язаний процес, що має багатокомпонентну структуру, що відбувається по тренду зростання, пов’язаний з державним регулюванням економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Економічний цикл: визначення і фактори