Фактори, що впливають на процес формування депозитів

Розрізняють п’ять груп чинників, здатних впливати на процес формування депозитів:

    Першим фактором є політика держави, яка спрямована забезпечувати політичну стабільність і стабільність у розвитку економічних показників. Також державна політика здатна запобігати ситуації, викликані кризою, сприяє розвитку в підприємницької діяльності; Друга група чинників спрямована на динаміку основних економічних параметрів ставок за відсотками, рівня інфляції та безробіття та ін. Також пов’язана з розвитком економіки в регіоні та його інфраструктурі; Третім чинником є ​​поліпшення і розвиток системи фінансово-кредитних інститутів і системи банківських розрахунків; Четвертою групою факторів виступає довіру до банківських організаціям, а також до інших фінансово-кредитних інститутів. Підкреслює ступінь інформативності громадян про діяльність подібних організацій; П’ята – визначає демографічну ситуацію в державі. Як показує практика, рівень заощаджень в національній валюті вище там, де переважає велика частина населення молоді.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Фактори, що впливають на процес формування депозитів