Економічна ефективність: визначення

Визначення економічної ефективності

Економічна ефективність – це результат, який можна отримати, порівнюючи показники прибутковості виробництва по відношенню до загальних витрат і використаним ресурсів. Якщо перший показник вище в порівнянні з другою складовою, значить, цілей досягнуто, всі потреби задоволені. Якщо ситуація навпаки, означає, економічного ефекту не спостерігається і підприємство зазнає збитків.

Суть економічної ефективності полягає в тому, щоб з доступних підприємству ресурсів отримувати більше результатів виробництва, окупивши витрати на придбання ресурсів.

У даній статті розглядається економічна ефективність з точки зору власника виробничого підприємства. У широкому сенсі це поняття означає ефективність всієї економічної системи на державному рівні. У вузькому сенсі слова цей термін позначає ступінь задоволення кінцевими потребами кожного члена суспільства. Але, так чи інакше, всі перераховані рівні пов’язані між собою.

Методи підвищення економічної ефективності

Будь-яке підприємство зацікавлене в тому, щоб підвищувати економічну ефективність.

Для цього використовуються такі методи, їх існує тільки два:

Випуск більшої кількості товарів і послуг при незмінному обсязі витрат. Для цих цілей слід підвищувати продуктивність праці за рахунок впровадження нової техніки на виробництві, освоєння нових технологій, підвищення кваліфікації працівників, якості сировини і матеріалів.

Виробництво незмінної кількості товарів і послуг, але з меншими витратами. Цього можна досягти за рахунок економії ресурсів, застосування ресурсозберігаючих технологій, скорочення чисельності працівників.

Який з цих двох способів вибрати, кожен підприємець вирішує самостійно, в залежності від цілей і можливостей свого бізнесу і ситуації на ринку.

Зазвичай в умовах економічного зростання і підвищення купівельного попиту доцільно застосовувати перший метод, а при спаді виробництва – другий. Але другий спосіб підвищення економічної ефективності підходить тільки як тимчасовий варіант. Якщо криза не закінчується, доцільно перепрофілювати підприємство, зайнятися маркетинговою політикою для збільшення продажів або реорганізацією підприємства. Треба прагнути до того, щоб використовувати наявні ресурси в повну силу, навіть якщо доведеться поміняти їх цільове призначення.

Головне, завжди дотримуватися такої політики: використовувати наявні ресурси на 100% за умови, що на них є попит і можна спрогнозувати майбутній дохід від продажу продуктів виробництва. Якщо попит падає, а виробництво працює на повну потужність – то це не можна назвати економічною ефективністю. Аналогічно, якщо є попит, а підприємство намагається скоротити витрати, використовуючи метод №2 – це теж економічно недоцільно.

Показники економічної ефективності

Для оцінки ефективності економічної системи використовують такі показники, які стосуються як виробництва, так і економіки в цілому:

    Загальний обсяг національного виробництва (валовий національний продукт (ВНП) на душу населення; Галузева структура національної економіки; Продуктивність праці, Прибуток, Рівень і якість життя населення; Показник конкурентоспроможності економіки. Рентабельність виробництва, Рентабельність продукції. Трудомісткість, Матеріаломісткість, Капіталомісткість.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Економічна ефективність: визначення