Жорстка економічна політика

Жорстка економічна політика – це тимчасова політика жорстких заходів держави по відношенню до економіки країни. Застосовується в періоди економічного спаду, кризи або депресії, і спрямована на зменшення рівня витрат у виробничому процесі.

Так само такий вид політики називають бюджетним, або політикою суворої економії.

Коли може бути застосована модель політики жорсткої економії?

Кризові тенденції часто наступають в ті періоди, коли на державній економіці позначається криза перевиробництва, який є закономірним етапом протікання економічного циклу, або ж відчувається суттєвий брак бюджетних ресурсів. Кризові явища характерні товарні перевиробництва, і, як правило, властиві капіталістичної моделі господарювання.

Суть політики жорсткої економіки

Суть такої політики полягає в різкому зниженні соціальних витрат для задоволення потреб населення, а саме – у припиненні або істотному зменшенні виплат зарплат, пенсій, соціальної допомоги, і разом з цим збільшення податкових тарифів.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин існує думка, що суперечить ефективності такої політичної моделі. Опоненти політики жорсткої економії обгрунтовують свою точку зору так: дана політика провокує наявність дефляційних процесів в країні і не сприяє виведенню країни з кризи. Незважаючи на це, з метою державного контролю політика жорсткої економії все ж проводиться. Але орієнтується вона при цьому не на комерційні інтереси, а саме на політичні.

Політичні причини проведення політики жорсткої економії

Цю політику доречно проводити з метою наповнення бюджету фінансовими засобами за рахунок підвищення податків на всіх рівнях, а так само з метою збереження євро як єдиної європейської валюти. Часто такі процеси супроводжуються державними постановами про заморозку пересування фінансових ресурсів у межах країни і за її межі.

Антиурядові настрої

Проведення політики такої моделі породжує зростання антиурядових тенденцій в суспільстві, так як від цієї політики страждають всі категорії населення, від простих працівників до великих бізнесменів, так як кожен з них поставлено в жорсткі рамки фінансових витрат і податкової політики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Жорстка економічна політика