Ринок і економічна політика

Економічна політика регулює і контролює економічну поведінку або його наслідки або впливає на них.
Економічна теорія виявляє загальні принципи економічної поведінки (індукція і дедукція).
Описова економічна наука займається збором фактів, що відносяться до конкретної проблеми або певного аспекту економіки, і складанням гіпотез з фактами для підтвердження теорій.
Ринок – являє собою систему відносин між продавцями і покупцями з приводу будь-яких товарів і послуг.
Ринки класифікуються:
1. За широтою охоплення:
– Локальний,
– Національний,
– Світовий.
2. По обхвату об’єкта купівлі-продажу:
– Товарний: інвестиційні та споживчі товари,
– Економічних ресурсів,
– Фондовий: цінні папери, фінансові зобов’язання,
– Грошовий.
В основі кожного ринку лежить закон попиту і пропозиції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ринок і економічна політика