Процес ціноутворення

Встановлення ціни передбачає певну послідовність дій, які включають в себе:

Постановку завдань ціноутворення: з урахуванням цілей діяльності підприємства можна виділити три головні цілі:

    Максимізація прибутку, Забезпечення збуту, Утримання частки ринку і її збільшення. Аналіз попиту: ринок по-різному реагує на рівень цін.

Підприємство має прогнозувати попит при різних цінах: дослідження, досвід, дослідження.
– Аналіз витрат виробництва і реалізації. На рівень витрат впливають попит, пропозиція, ціни на сировину, матеріали і так далі. Управління витратами дозволяє підприємству підвищити прибути і знизити ціну.
– Аналіз попиту і товарів конкурентів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Процес ціноутворення