Що таке ціна: визначення

Ціною називається грошовий вираз вартості товару. Ціноутворення направлено на те, щоб знайти таку ціну, при якій загальний прибуток буде прагне до максимуму.

Ціноутворення може здійснюватися двома способами:

    Ринковий механізм. Він залежить насамперед від виду ринку. Коли ціноутворення проходить на конкурентному ринку, де діє закон попиту і пропозиції, встановлюється рівноважна ціна, якщо попит на товар залежить тільки від ціни. Виробничий (витратний) механізм.

Функції ціни:

    Вимірювальна – дозволяє визначити вартість товару. З вимірювальна – полягає в тому, щоб зіставити цінності різних товарів. Облікова – за допомогою ціни ведеться облік. Інструмент аналізу, планування, прогнозування. Соціальна – ціни впливають на рівень життя, прожитковий мінімум, бюджет сім’ї, обсяг і структуру споживання. Зовнішньоекономічна – проявляється як інструмент угод на зовнішньоекономічному ринку. Стимулююча – ціна може впливати на обсяги виробництва і якість товару.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке ціна: визначення