Податки в складі ціни

Важливе місце в складі ціни займають податки. За економічною суттю податок – примусовий збір на користь держави з майна і доходів підприємств і фізичних осіб для покриття державних витрат, вирішення соціальних завдань без надання платнику еквівалента.
Податки в складі ціни – головне джерело доходу державного бюджету. Чим більше розвинене держава, тим менше податки з підприємств і вище з фізичних осіб.
Податки впливають на зростання або спад виробництва, на рівень інфляції і перерозподіляють доходи різних груп населення.
До складу ціни безпосередньо включаються два види податків: акцизи і ПДВ.
За джерелами формування податки розподіляються:
1. Ціна: акциз і ПДВ.
2. Собівартість: відрахування на соціальні потрібні (в пенсійний фонд і фонди медичного та соціального страхування).
3. Прибуток: всі інші податки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Податки в складі ціни