Політика ціноутворення в реальному світі

Труднощі дотримання принципу рівності граничних витрат і граничних надходжень (МС = MR)

Якщо виходити із сутності олігополії, то доведеться визнати, що в багатьох інших випадках принцип фіксування ціни для

Забезпечення рівності МС і MR може стати не настільки строгим. Це можна пояснити тим, що оптимальний обсяг продукції, що випускається може виявитися недосяжним через труднощі з отриманням необхідних коштів, оскільки ринок капіталу не є досконалим. Існує й інша причина: мало хто ринки настільки досконалі в конкуренції, що індивідуальні виробники не мають можливості контролювати свої ціни і розташовувати повним знанням про те, що формує криву попиту, що дозволяє забезпечувати вказане рівність витрат і надходжень при всіх обсягах продукції, що випускається.

Цінова політика зазвичай будується на більш прагматичних методах. Іноді, як це має місце з урядовими контрактами, компанія може вибрати варіант “витрати-плюс”, при цьому їй дозволяється зробити “справедливу” надбавку до основних витрат, достатню, щоб покрити накладні витрати і забезпечити нормальний прибуток; або компанія методом проб і помилок буде намагатися встановити ціну, “яку витримає” ринок. Так, скажімо, надходять спекулянти квитками на спортивні змагання або на концерти знаменитостей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Політика ціноутворення в реальному світі