Конкурентний ринок праці

Конкурентний ринок праці – це ринок, представлений безліччю пропозицій різних компаній і фірм, які функціонують в однакових умовах і мають на меті найняти співробітників на однакові вакансії.

Характеристики конкурентного ринку праці

    1) Абсолютно конкурентний ринок праці складається з безлічі компаній, фірм, підприємств, які виробляють схожі, по суті, товари і послуги, використовуючи працю найманих працівників. Характерно, що штат працівників і їх зарплата у всіх компаніях приблизно має однакові характеристики. У цьому полягає суть конкурентності. 2) Працівники, які продають свою працю за певну грошову винагороду в таких компаніях, фірмах, підприємствах, мають однаковий рівень кваліфікації і досвід. Тобто пропоновані ними послуги мають приблизно однакову цінову вартість. 3) Суб’єкти ринкових відносин в вигляді фірм і підприємств і їх штатних фахівців не мають можливості контролювати ринкові тенденції, з яких випливає споживчий попит і заробітна плата на конкурентних ринках праці. 4) Абсолютна мобільність і інформативність, яка не залежить від витрат виробництва.

Поняття кривої конкурентного праці

Існує таке поняття як еластична крива конкурентного праці. Вона відображає рівень споживчого попиту і виробничого пропозиції на ринку, аналізує кількість і рівень конкуренції між компаніями, які виходять на ринок праці. Так само еластична крива дає поняття про визначеність рівня заробітної плати на конкурентному ринку. Показово, що кожна окрема компанія, який бюджет б вона не мала, не може вплинути на цей рівень.

Особливості кривої конкурентного праці

В цілому слід зазначити, що крива конкурентного праці характерна позитивним нахилом. Якщо споживчий попит і виробниче пропозиція не відповідають один одному, то це провокує дисбаланс на кривій конкурентного ринку. Досягнення рівноваги можливо при врегулюванні відповідності цих двох понять.

Баланс відповідності попиту і пропозиції можна розглядати як локально, на прикладі однієї фірми або підприємства, так і більш глобально, якщо аналізувати весь конкурентний ринок в цілому.

Рівновага на конкурентному ринку праці

Якщо на ринку спостерігаються тенденції до зміни показників попиту або пропозиції, то крива ринку праці автоматично підлаштовується під ці показники, таким чином, само собою регулюється протягом трудового процесу.

Якщо на ринку різко підвищується попит на певні товари, то виробники, відповідно, приминають заходи по розширенню виробництва саме цих товарів з метою задовольнити споживчі запити.

Якщо на ринку підвищується попит на працю певних фахівців, то фірми і підприємства обіцяють високу заробітну плату таким фахівцям. Серед бажаючих влаштуватися працювати по тій чи іншій спеціальності виникає певний рівень конкуренції. Рівень конкуренції буває особливо високим тоді, коли виникає дуже гостра потреба у фахівцях в певному вузькому сегменті виробництва. Підприємства не можуть запропонувати велику кількість робочих місць, але заробітну плату ставлять високою, тому і вимоги до фахівців, відповідно, підвищуються. Таким чином, відсіваються працівники з низьким і середнім рівнем знань, а залишаються тільки висококваліфіковані. Коли попит на певний вид послуг тих чи інших фахівців падає, то знижується і рівень конкуренції на ринку праці. Так само рівень конкуренції високий тоді, коли кількість фахівців, що пропонують свої послуги, перевищує кількість вільних вакансій. Це досить поширене явище.

Попит і пропозиція на конкурентному ринку праці

У всі часи крива конкурентних відносин на ринку перебувала в постійному русі, так як попит на певні види професій завжди був високий. У різні періоди функціонування ринку праці були затребувані різні професії, і завжди з’являлося пропозицію, здатне заповнити необхідний резерв.

Зі зміною періодів попиту на фахівців певних професій зарплата, яку вони отримують за виконання своєї роботи, знижується. Іноді ті професії, конкурентність серед представників яких зовсім недавно була дуже високою, через короткий період мають дуже низький рівень попиту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Конкурентний ринок праці