Будова атома – коротко

Найбільш точний спосіб визначення структури будь-якої речовини – це спектральний аналіз. Випромінювання у кожного атома елемента виключно індивідуальне. Однак, перш, ніж зрозуміти, яким чином відбувається спектральний аналіз, розберемося, яку структуру має атом будь-якого елемента.

Перше припущення про будову атома було представлено Дж. Томсоном. Цей вчений тривалий час займався вивченням атомів. Більш того, саме йому належить відкриття електрона – за що він і отримав Нобелівську премію. Модель, що запропонував Томсон, не мала нічого спільного з дійсністю, проте послужила досить сильним стимулом у вивченні будови атома Резерфордом. Модель, запропонована Томсоном, називалася “пудингом з родзинками”.

Будова атома   коротко

Томсон вважав, що атом є суцільним шаром, що має негативний електричний заряд. Для його компенсації в кулю вкраплені електрони, як родзинки. У сумі заряд електронів збігається із зарядом всього ядра, що робить атом нейтральним.
ВО час вивчення будови атома з’ясували, що всі атоми в твердих тілах здійснюють коливальні рухи. А, як відомо, будь-яка рухається частинка випромінює хвилі. Саме тому кожен атом має свій власний спектр. Однак ці твердження ніяк не вкладати в модель Томсона.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова атома – коротко