Будова ядра атома

Після дослідів Резерфорда, які виявили пристрій атома, природно, виникло запитання: з чого складається атомне ядро? Відповіді довелося чекати двадцять років – до відкриття нейтрона.
Ядро найпростішого атома водню, як ви пам’ятаєте, було названо протоном. Протон має позитивний заряд e = 1,6 ■ 10-19 Кл (рівний по модулю заряду електрона) і масу mp = 1,6726 ■ 10-27 кг. Маса протона приблизно в 1836 разів більше маси електрона.
Нейтрон був відкритий в 1932 році англійським фізиком Джеймсом Чедвіком. Маса нейтрона mn = 1,6749 ■ 10-27 кг виявилася дуже близька до маси протона. Однак, на відміну від протона, нейтрон не має електричного заряду.
Відкриття нейтрона послужило ключем до розуміння устрою атомного ядра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова ядра атома