Поняття атома і його структури

Багато хто може стверджувати, що хімія – складна наука, яка зрозуміла далеко не всім. Але якщо серйозно засісти за підручники і почати з самих азів, то все виявиться далеко не таким похмурим. Перше, з чого варто почати – атом і його основні характеристики.

Атом – це та найменша частка всього, що нас оточує, яка несе в собі всю необхідну інформацію, частка, яка визначає характеристики і заряди. Довгий час вчені думали, що вона неподільна, єдина, проте протягом довгих годин, днів, місяців і років проводилися вивчення, дослідження і досліди, які довели, що атом також має свою структуру. Іншими словами, цей мікроскопічний кульку складається з ще менших складових, які впливають на величину його ядра, властивості і заряд. Структура ж цих частинок така:

    Електрони; Ядро атома.

Останнє також можна розділити на зовсім елементарні частини, які в науці називають протонами і нейронами, яких налічується чітке кількість в кожному конкретному випадку.

Число протонів, які є в ядрі, вказує на структуру оболонки, яка складається з електронів. Ця оболонка ж, в свою чергу, вміщує в себе всі необхідні властивості певного матеріалу, речовини або предмета. Обчислити суму протонів дуже просто – достатньо знати порядковий номер найменшої частини речовини (атома) у всім відомій таблиці Менделєєва. Це значення ще називають атомним числом і позначають латинською літерою “Z”. Важливо пам’ятати, що протони володіють позитивним зарядом, а на листі це значення визначається як +1.

Нейрони – друга складова ядра атома. Це елементарна субатомна частка, яка не несе ніякого заряду на відміну від електронів або протонів. Нейрони були відкриті в 1932 році Дж. Чедвиком, за що він, через 3 роки, отримав Нобелівську премію. У підручниках і наукових працях їх позначають як латинський символ “n”.

Третя складова атома – електрон, який знаходиться в монотонному русі навколо ядра, створюючи таким чином хмара. Саме ця частка найлегша з усіх відомих сучасній науці, а це значить, що і заряд її також наіменьшій. Обозначаетсяелектрон на листі від -1.

Саме поєднання позитивних і негативних частинок в структурі, робить атом незарядженою або нейтрально зарядженою часткою. Ядро, в порівнянні із загальним розмірів всього атома, дуже маленьке, але саме в ньому зосереджений весь вага, що говорить про його високої щільності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Поняття атома і його структури