Атомні ядра

Матерія, побудована з атомів, має дивну стійкість. Маса атомів в основному зосереджена в найдрібніших ядрах, що займають мізерно малий обсяг. Ядра не монолітні, вони складаються з протонів і нейтронів. Їх можна розбити. Більшість же з відомих ядер розпадаються самі, тому вони, безумовно, не підходять для ролі фундаментальних “цегли світобудови”.

Ядро – центральна масивна частина атома, що складається з протонів і нуклонів.

В ядрі зосереджено понад 99,95% маси атома. Розміри ядер ~ 10-15 – 10-14 м. Ядра несуть позитивний електричний заряд

Q = Z |e|,

Де | e | = 1,6 – 10-19 Кл – елементарний електричний заряд, рівний заряду протона, Z – число протонів в ядрі. В атомній і ядерній фізиці заряд прийнято вимірювати в одиницях величини елементарного заряду, тому число

Z = Q/|e| –

Це заряд ядра в відносних одиницях. Ядра атомів позначаються тими ж символами, що і атоми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Атомні ядра