Типи ядерних перетворень

Якщо в ядрі занадто багато протонів або нейтронів, то такі ядра не стійкі і зазнають мимовільні перетворення, в результаті яких змінюється склад ядра, і, отже, ядро атома одного елемента перетворюється на ядро іншого елемента. При цьому процесі ядра, випускають радіоактивні випромінювання.

Існують наступні види ядерних перетворень: альфа-розпад, бета-розпад (електронний та позитронний), електронний захват, внутрішня конверсія. Позитрон, вилетівши з ядра, зриває з оболонки атома”зайвий”електрон або взаємодіє з вільним електроном, утворю пару”позитрон-електрон”, яка миттєво перетворюється на два гамма-кванта з енергією, еквівалентної масі частинки (e + + e-). Процес перетворення пари”електрон-позитрон”у два гамма-кванта отримав назву анігіляції. Т. ч. при позитронному розпаді в кінцевому підсумку за межі ядра вилітають не дві частинки, а два гамма-кванта, кожен з яких має енергією, рівної 0,511 МеВ.

Звільнене місце заповнюється електроном з більш віддалених від ядра шарів оболонки атома. Надлишок енергії випускається атомом у вигляді характеристичного рентгенівського випромінювання.

Залежно від того, з якою внутрішньої оболонки захоплюється електрон, іноді розрізняють К-захоплення, L-захват і т. д.

Внутрішня конверсія – перехід збудженого ядра в стан з меншою енергією може відбуватися шляхом внутрішньої конверсії, або конверсії з утворенням електронно-позитронного пар. Ядро передає енергію збудження одному з електронів внутрішніх шарів, який в результаті цього видаляється за межі атома. Такі електрони отримали назву електронів внутрішньої конверсії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Типи ядерних перетворень