Будова атома: визначення

Навколо ядра на значній відстані від нього обертаються електрони – негативно заряджені частинки, сумарний заряд яких нейтралізує позитивний заряд ядра і робить атом электронейтральным.

Електрони утворюють електронну оболонку атома.

Ядро атома складається з нуклонів N – протонів p+ (позитивно заряджених частинок) і нейтронів n0 (нейтрально заряджених частинок), тобто

N=p+n

Число протонів відповідає порядковому номеру елемента в періодичній таблиці Менделєєва Д. І. (Z).

Кількість нейтронів може змінюватися.

Знаючи порядковий номер елемента Z, який відповідає числу протонів н+, і масове число (масу ядра) А, дорівнює сумі протонів і нейтронів, можна знайти число нейтронів N:

N=A-Z

Елементи з однаковим атомним номером, але з різним числом нейтронів називаються ізотопами.

При хімічних реакціях ядра атомів не змінюються, змінюється лише будова електронних оболонок.

Електрони складають енергетичний рівень, на якому може розташовуватися певне число електронів, що мають близькі енергетичні значення. Максимальне число електронів на енергетичному рівні – 2n2. Енергетичні рівні підрозділяються на електронні підрівні s-, p-, d-, f-орбіталі. Кількість підрівнів одно номером енергетичного рівня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова атома: визначення