Будова “електронних” оболонок атомів – коротко

Для кращого розуміння електронних оточуючих ядро ​​оболонок, потрібно знати про йоні – частці, в основі якої, крім електронів, присутні так звані протони.

Якщо число протонів більше числа електронів, то такий атом називається катіоном (позитивний заряд). В іншому випадку атом називається аніоном (заряд негативний).

Кожен з електронів займає свій власний рівень щодо ядра.

Конфігурація електронів для окремо взятого атома може будуватися в порядку атомних чисел. В якості початкового елемента вибирається водень, а далі триває додавання одного протона до ядра згідно з підсхемою і місцем в періодичній таблиці, поки не опишуть всі хімічні елементи.

Така процедура називається принципом Aufbau (Ауфбау). Назва принципу походить від німецького слова і перекладається “побудувати”.

Можна зробити висновок, що поява іонів пов’язано з моментом, коли атоми отримують або втрачають заряди. Катіон (позитивно заряджений іон) утворюється, коли один або кілька зарядів віддаляються з “батьківського атома”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова “електронних” оболонок атомів – коротко