Що таке атом?

Атоми – це найдрібніші частинки, з яких складається будь-який хімічний елемент, а значить, і весь світ, тому що і земна куля, і атмосфера, всі живі істоти і неживі предмети складаються з різних хімічних елементів: кисню і водню, заліза і міді, вуглецю та азоту і багатьох-багатьох інших.

Про те, що весь світ і всі предмети складаються з найдрібніших частинок, вчені здогадалися ще в давні часи, і давньогрецький вчений Демокріт назвав ці дрібні частки “атомос”, що в перекладі з грецького означає “неподільний”. Назва “атом” зберігається і досі, хоча сучасні вчені давно вже довели, що атом можна розділити на складові частини – ядро ​​і електронну оболонку. Було встановлено, що атом складається з трьох видів елементарних частинок – протонів, нейтронів і електронів. Протон і нейтрон входять до складу атомного ядра, а навколо нього, подібно до планет навколо Сонця, обертаються електрони.
Але якщо атом можна розділити, чому ж складові його частинки не розлітаються в різні сторони? Вчені змогли знайти відповідь і на це питання. У ядрі діють так звані ядерні сили, завдяки яким сукупність позитивно заряджених протонів і не мають заряду нейтронів утворює в ядрі дуже міцну систему. Електрони – більш вільні частинки. Вони не входять до складу ядра, а обертаються навколо нього. Причому електрони заряджені негативно, але взаємодія негативних електронів з ядром і один з одним підпорядковується силам тяжіння і відштовхування. Тому, з одного боку, електрони притягнуті до ядра, але в певних умовах можуть відокремитися від ядра і вести самостійне життя. Наприклад, електричний струм в проводах і є рух таких ось самостійних електронів.
Вчені продовжують вивчення атома і відкривають у ньому ще й інші частинки. В даний час їх налічується більше 20. Крім нейтронів, протонів і електронів, в атомі виявлені позитрони, нейтрино, мезони, гіперонів і інші складові частини. Поки залишається неясним, як вони взаємодіють з головними складовими частинами атома.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке атом?